×

YOU Are Made For Life เพราะ ‘คุณ’ คือหัวใจสำคัญในการสร้างสิ่งดีๆ [ADVERTORIAL]

26.03.2022
  • LOADING...
YOU are Made for Life

HIGHLIGHTS

3 Mins. Read
  • ‘แสนสิริ’ เป็นอีกหนึ่งในองค์กรสัญชาติไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวคิดความหลากหลาย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ เศรษฐา ทวีสิน ออกมาเผยว่า แสนสิริอนุมัติให้พนักงานที่ต้องการผ่าตัดแปลงเพศ สามารถลางานได้ 30 วัน เพื่อเคารพในความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่าง
  • แสนสิริเริ่มต้นปีด้วยการผลักดันแคมเปญ ‘YOU Are Made For Life’ เพื่อร่วมพัฒนา และออกแบบให้เกิดซึ่งวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ ผ่านทั้งตัวบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม เพื่อให้ทุกคน ทุกชีวิตที่อยู่อาศัยได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบยั่งยืน เพราะคุณหรือ YOU คือหัวใจที่สำคัญที่สุดในการออกแบบของแสนสิรินั่นเอง
  • สิ่งที่เด่นชัดที่สุดภายใต้แนวคิด YOU Are Made For Life โดยแสนสิริที่มุ่งมั่นตั้งใจจะออกแบบบ้านเพื่อคุณ คือหลักการออกแบบที่คิดมาเผื่อคนทุกคน ทุกกลุ่มความหลากหลาย ทุกช่วงวัย ทุกความต้องการ ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้อย่างมีความสุข อุ่นใจ โดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง ทั้งยังใส่ใจเรื่องเทรนด์สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน

นิยาม ‘ความหลากหลาย (Diversity)’ และ ‘ความเท่าเทียม (Equality)’ ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงต่อเนื่องในศตวรรษที่ 21 ที่พลเมือง ผู้คน สังคม โดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Z เริ่มหันมาตระหนักและทบทวนถึงประเด็นเหล่านี้อย่างจริงจังมากขึ้น

 

สาเหตุก็เพราะความแตกต่างหลากหลายทั้งในแง่ของชาติพันธ์ุ อายุ ช่วงวัย ลักษณะทางกายภาพ ไปจนถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามในแบบของตัวเอง และบ่อยครั้งความหลากหลายก็มักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น นวัตกรรมใหม่ๆ ไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ และโอกาสทางธุรกิจที่ผุดเพิ่มขึ้นมามากมายมหาศาล

 

หากเราลองสังเกตดูให้ดีก็จะพบว่า แบรนด์ธุรกิจต่างๆ ในวันนี้เริ่มหันมาโอบรับแนวคิดเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียมนี้กันมากขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะนั่นคือคำตอบเดียวที่จะทำให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคทุกคน ทุกกลุ่มได้ทั่วถึง เข้าใจความต้องการที่มีอยู่อย่างหลากหลายได้อย่างไร้ข้อจำกัด และเข้าไปนั่งในใจของพวกเขาหรือเธอได้อย่างไร้ซึ่งข้อโต้แย้ง

 

YOU are Made for Life

 

‘แสนสิริ’ เป็นอีกหนึ่งในองค์กรสัญชาติไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวคิดเรื่องความหลากหลายมาโดยตลอด เริ่มต้นตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว ที่แสนสิริกล้าที่จะยืนหยัด ก้าวออกมาเป็นแบรนด์แรกๆ ในประเทศไทยที่ลุกขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนโอบรับความหลากหลายในเดือน Pride Month เพื่อเฉลิมฉลองความสวยงามที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน

 

และเมื่อเร็วๆ นี้ เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาทวีตข้อความว่า “แสนสิริอนุมัติให้พนักงานที่ต้องการผ่าตัดแปลงเพศ สามารถลางานได้ 30 วัน มีผลตั้งแต่ 1 มกราคมนี้ บางทีของขวัญปีใหม่สำหรับบางคนอาจจะไม่ใช่ของมีค่าหรูหรา แต่เป็นความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่าง”

 

YOU are Made for Life

 

ข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจที่ดีของแสนสิริว่า พวกเขาเชื่อมั่น เคารพในความหลากหลาย และความเป็นตัวตนของคนทุกคนมากเพียงไร

 

YOU Are Made For Life ต่อยอดแนวคิดเคารพความหลากหลาย เพราะ ‘YOU’ คือคนสำคัญของบ้าน

 

หลังจากที่ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน บุคลากรในองค์กร โดยยึดถือและเชื่อมั่นแนวคิดความหลากหลาย สิ่งที่แสนสิริปฏิบัติในลำดับถัดมา คือการส่งต่อแนวคิด ความเคารพในประเด็นความหลากหลายไปถึงยังผู้บริโภค ลูกบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการของพวกเขา

 

จึงทำให้ในปี 2022 แสนสิริเริ่มต้นปีด้วยการผลักดันแคมเปญ ‘YOU Are Made For Life’ เพื่อร่วมพัฒนา และออกแบบให้เกิดซึ่งวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ ผ่านที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ ทั้งตัวบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม เพื่อให้ทุกคนทุกชีวิตที่อยู่อาศัยได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบยั่งยืน เพราะคุณหรือ YOU คือหัวใจที่สำคัญที่สุดในการออกแบบของแสนสิรินั่นเอง

 

ความใส่ใจของแสนสิริสะท้อนได้จากการที่พวกเขา มีคุณ หรือ YOU เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดในการตั้งต้นออกแบบโครงการที่อยู่อาศัยชนิดต่างๆ ด้วยทราบดีว่า วันนี้คุณและครอบครัว คนรัก ต่างก็มีโจทย์ความต้องการ ไลฟ์สไตล์ วิถีชีวิตที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิง

 

เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ใจหรือวัสดุที่ดีมีคุณภาพสูงเท่านั้นที่แสนสิริได้จัดวางลงไปในที่อยู่อาศัยในโครงการของพวกเขา แต่เป็น ‘ความเข้าใจ’ และ ‘ความใส่ใจ’ ที่มีต่อความหลากหลายของ YOU ต่างหากที่แสนสิริเลือกที่จะยึดมั่นให้ความสำคัญว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในโครงการของพวกเขาได้อย่างอบอุ่น มีความสุข และแน่นอน ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ชีวิตที่มีอยู่อย่างหลากหลายได้ครบถ้วนทุกประการ

 

สำหรับแนวคิด YOU Are Made For Life โดยแสนสิริจะประกอบด้วย 5 ด้านหลักๆ ได้แก่

 

  1. DESIGN แสนสิริไม่เคยหยุดนิ่งในการค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายของผู้คน เพื่อให้สามารถนำมาต่อยอดไปสู่ดีไซนืใหม่ๆ ที่ใช้ในการออกแบบบ้าน และที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้ตรงจุดมากที่สุด

 

  1. PROGRESSION ออกแบบฟังก์ชันของบ้านให้ตามโจทย์คนยุคใหม่มากที่สุดเพื่ออนาคต โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสรีระ ให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย เท่าเทียมกัน ผ่านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ เช่น นวัตกรรมด้านการเงิน (Financial Innovation), การยกระดับประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (EV Experience) และแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มต่างๆ

 

  1. QUALITY บ้านทุกหลังและพื้นที่ส่วนกลางทุกตารางนิ้วในทุกโครงการของแสนสิริจะอยู่ภายใต้การดูแลคุณภาพอย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกพื้นที่ชีวิตของคุณแข็งแรง คงทน และอยู่ในสภาพที่ดีได้อย่างยาวนาน

 

  1. SAFETY ให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด โดยผนวกเข้ากับเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงนวัตกรรมอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ LIV-24 เข้ากับทีมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ลูกบ้านได้ใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจ ไร้กังวลตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

 

  1. SUSTAINABILITY ทุกโครงการของแสนสิริเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด นอกเหนือจากนี้พวกเขายังดูแลของเสียในโครงการให้มีกระบวนการการกำจัดที่เหมาะสม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูแลชุมชนรอบด้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เพื่อให้คุณและคนที่รักได้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยอย่างแท้จริง

 

 

ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วเป็นตัวชี้วัดและผลลัพธ์ที่พิสูจน์ให้เห็นว่า แสนสิริใส่ใจแนวคิดเรื่องความหลากหลาย และใส่ใจในตัว ‘คุณ’ มากแค่ไหน และเมื่อชีวิตทุกชีวิตล้วนแล้วแต่ได้รับการมองเห็น ได้รับการยอมรับ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังเช่นที่แสนสิริยึดถือและปฏิบัติอย่างจริงจัง เมื่อนั้นเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยความสุข ไร้ซึ่งข้อจำกัด และมีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกย่างก้าวของชีวิต เหมือนกับความตั้งใจของแสนสิริกับทุกโครงการที่อยู่อาศัยของพวกเขานั่นเอง

 

รับชมเรื่องราวของ YOU Are Made For Life จากแสนสิริได้ทาง https://youtu.be/WYnyGlzM2OE
ยังมีเรื่องราวของ YOU ที่น่าสนใจอีกมาก เราอยากชวนคุณไปร่วมติดตาม คลิกเลยที่ http://siri.ly/pmeT642

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising