×

ทำความเข้าใจละอองฝอยที่เกิดจากการไอหรือจาม

16.03.2020
  • LOADING...

 

ทำความเข้าใจละอองฝอยที่เกิดจากการไอหรือจาม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสการระบาดของเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ อาทิ โรคโควิด-19 นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการไอหรือจามแต่ละครั้งต้องปิดปากและจมูก สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่ในพื้นที่ปิดที่เต็มไปด้วยผู้คน และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ 

 

ภาพประกอบ: พรวลี จ้วงพุฒซา
  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories