×

สมาคมศูนย์การค้าไทย เสนอให้ภาครัฐผ่อนปรนให้เปิด ‘ธนาคาร ธุรกิจสื่อสาร และร้านเบ็ดเตล็ด’ เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

11.08.2021
 • LOADING...
ธนาคาร

สมาคมศูนย์การค้าไทย (TSCA) เสนอภาครัฐให้มีการทบทวนมาตรการเพื่อผ่อนปรนให้ 3 ธุรกิจหลักที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของประชาชนสามารถเปิดให้บริการได้ในศูนย์การค้า ได้แก่

 1. ธนาคาร สถาบันการเงิน
 2. ธุรกิจสื่อสาร ไอที
 3. ร้านเบ็ดเตล็ดและร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น

 

นพพร วิฑูรชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทยและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากปัญหาความแออัดในการให้บริการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีลูกค้าต่อคิวใช้บริการธนาคารเป็นจำนวนมาก สมาคมศูนย์การค้าไทยมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวและมุ่งมั่นลดความแออัดในการใช้บริการให้ประชาชน จึงขอเสนอภาครัฐให้ทบทวนการเปิดให้บริการ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธนาคาร ธุรกิจสื่อสาร และร้านเบ็ดเตล็ดรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในศูนย์การค้า เพื่อกระจายช่องทางการใช้บริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน 

 

“จากสถิติการติดเชื้อของพนักงานในศูนย์การค้านั้นพบว่า มีอัตราส่วนที่ต่ำมาก เพราะมีมาตรการในการควบคุมที่ชัดเจน พร้อมทั้งมาตรการป้องกันเชิงรุก Intensive Tracking บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการแยกกลุ่มเสี่ยง กักตัว 14 วันดูอาการ เปลี่ยนพนักงานชุดใหม่ เพื่อควบคุมความเสี่ยงตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด”

 

ขณะเดียวกันสมาคมฯ จึงได้ริเริ่มจัดทำ ‘แผนแม่บทมาตรการธนาคารและธุรกิจสื่อสาร สะอาด มั่นใจ’ กว่า  26 ข้อปฏิบัติ โดยมุ่งหวังเพื่ออำนวยความสะดวก ลดความแออัด และลดเวลาการใช้บริการของประชาชนหากภาครัฐผ่อนปรนให้เปิดให้บริการได้ ดังนี้

 

 • พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (Sinovac 2 เข็ม, AstraZeneca หรือวัคซีนอื่นๆ อย่างน้อย 1 เข็ม)
 • ก่อนเข้าทำงาน พนักงานทุกคนต้องตรวจหาเชื้อโดย Antigen Test Kit และมีผลเป็นลบ โดยผลตรวจต้องไม่เกิน 3 วัน หลังจากนั้นจะต้องตรวจหาเชื้อโดยวิธี Antigen Test Kit เป็นประจำทุก 2 สัปดาห์
 • บันทึกและประเมินประวัติของพนักงานทุกคน ทุกวัน
 • เข้มงวด ห้ามพนักงานจับกลุ่มหรือนั่งทานอาหารร่วมกัน
 • พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น หรือหน้ากากอนามัยและ Face Shield ตลอดการให้บริการ
 • ส่งเสริมให้ลูกค้าลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์
 • จำกัดจำนวนคน 1 คน ต่อ 5 ตร.ม. และลดความแออัด 100% Social Distancing
 • จัดให้มีเจ้าหน้าที่นับและควบคุมจำนวนลูกค้าหรืออุปกรณ์ในการนับจำนวนลูกค้าให้เป็นไปตามกำหนด
 • ส่งเสริมการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ E-Banking
 • บริการถุงมือพลาสติกสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • ธนาคารงดให้บริการแลกเหรียญและธนบัตรย่อย เพื่อลดการสัมผัส
 • มีพนักงานจัดระบบคิวหน้าร้าน
 • กำหนดจุดรอคิวในบริเวณที่กำหนด หากบริเวณหน้าร้านไม่มีพื้นที่ ให้ทางร้านแจกบัตรคิวพร้อมขอเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าและให้ลูกค้าไปนั่งรอที่ Rest Area ที่ทางศูนย์ฯ จัดไว้
 • กำหนดการจัดคิวและมีสัญลักษณ์เว้นระยะอยู่ข้างหน้าตู้ ATM หรือ E-Booth ห่าง 1-2 เมตร
 • ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกคนอย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่
 • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ทั้งก่อน-หลังเข้ารับบริการ
 • ธนาคารจัดเจลแอลกอฮอลล์บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการ 2 ช่อง ต่อ 1 ขวด
 • กำหนดเส้นทางเดินของลูกค้าในร้านค้า
 • สำหรับร้านค้า จำกัดการรับลูกค้าและผู้ติดตามรวมแล้วไม่เกิน 2 คนต่อกลุ่ม
 • จัดระเบียบการเข้าคิวแคชเชียร์และจุดบริการต่างๆ กำหนดระยะห่าง 1-2 เมตร
 • ส่งเสริมการชำระเงินแบบ Cashless Payment
 • สำหรับอุปกรณ์ Demo ต้องเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากลูกค้าสัมผัสทันที
 • ทำความสะอาดบริเวณจุดที่มีการสัมผัสร่วมสูง ทุกๆ 30 นาที
 • ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่ร้านค้าอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกวันหลังปิดให้บริการ
 • ทำความสะอาด Big Cleaning อบโอโซนฆ่าเชื้อทันทีหากพบว่ามีผู้ติดเชื้อมาใช้บริการ และพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงต้องกักตัว 14 วันเพื่อดูอาการ และเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่ทั้งหมด
 • มี Counter Shield ในจุดให้บริการลูกค้า
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising