×
SCB 11 11 Last Call

TRUE เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกให้นักลงทุนทั่วไป ชูเรตติ้ง A+ ดอกเบี้ย 3.35-4.50% ต่อปี เปิดให้จองซื้อ 20-21 และ 24 ก.ค. นี้

03.07.2023
 • LOADING...

TRUE เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกให้นักลงทุนทั่วไป ชู A+ เรตติ้งบริษัทใหม่ ดอกเบี้ย 3.35-4.50% ต่อปี คาดเปิดให้จองซื้อวันที่ 20-21 และ 24 กรกฎาคม 2566

 

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับหนึ่งของไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรระดับ A+ แนวโน้ม ‘คงที่’ (Stable) จาก Tris Rating ซึ่งเป็นสถานะบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกหลังควบรวมให้แก่นักลงทุนจำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 2-10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.35-4.50% ต่อปี คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20-21 และ 24 กรกฎาคม 2566 โดยมีธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, ซีไอเอ็มบี ไทย และทหารไทยธนชาต เป็นผู้จัดจำหน่าย และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 

ยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การออกหุ้นกู้นี้เป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกภายใต้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC ซึ่งยังคงใช้ชื่อ TRUE เหมือนเดิม แต่ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากการผสานศักยภาพและจุดแข็งของทั้ง TRUE และ DTAC หลังการควบรวม ทำให้ TRUE ก้าวขึ้นเป็นบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับหนึ่งของไทย ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพการลงทุน เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น 

 

“เราให้ความสำคัญกับการยกระดับการดำเนินงาน การให้บริการ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกส่วนงาน การสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าและส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งกว่าสู่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนร่วมเติบโตไปด้วยกันกับบริษัทใหม่ที่พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจดิจิทัลที่มีแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นและมีศักยภาพการเติบโตสูงมากขึ้น”

 

ภายหลังการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ แนวโน้ม ‘คงที่’ (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (Tris Rating) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งสะท้อนถึงสถานะความเสี่ยงด้านการเงินและด้านธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น ทั้งตำแหน่งทางการตลาด (Market Position) ที่แข็งแกร่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 

 

เสริมทัพด้วยโครงข่ายทั่วประเทศ ชุดคลื่นความถี่ที่ครอบคลุม และชื่อแบรนด์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคย อีกทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจระดับมหภาค อาทิ ตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ประเทศไทย อันเนื่องมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 

หุ้นกู้ครั้งนี้จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป (Public Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ เงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20-21 และ 24 กรกฎาคม 2566 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท และทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท เสนอขายจำนวน 4 ชุด ดังนี้

 

 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.35% ต่อปี
 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี
 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี
 4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 5

 

บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่เว็บไซต์ https://sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่

 

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านทาง Bualuang mBanking

 

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0 2888 8888 กด 819 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าวและนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)

 

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 0 2777 6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY

 

 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 0 2626 7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป CIMB Thai Digital Banking

 

 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising