×

ก.ล.ต. ยืนยัน ทรัพย์สินลูกค้า Trade Wallet ของ Zipmex ยังอยู่ครบ สั่งเร่งโอนย้ายทรัพย์สินออกไปเก็บที่ปลอดภัยภายใน 30 วัน

12.03.2024
  • LOADING...
Zipmex

สำนักงาน ก.ล.ต. ระบุ ลูกค้า Zipmex ยังถอนทรัพย์สินออกได้ตามปกติ พร้อมสั่งให้เร่งโอนย้ายทรัพย์สินลูกค้าออกไปเก็บที่ปลอดภัยภายใน 30 วัน

 

พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ความคืบหน้ากรณีที่ สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งเตือนลูกค้า Zipmex ให้ติดต่อบริษัทเพื่อขอรับสินทรัพย์ของท่านที่ฝากไว้ใน Trade Wallet ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันครบกำหนด 15 วันตามที่บอร์ด ก.ล.ต. มีมติสั่งออกมาแล้ว 

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากวันนี้ไป ในส่วนของทรัพย์สินของลูกค้าที่ยังไม่ได้ถอนออกไป Zipmex มีหน้าที่ในการโอนย้ายทรัพย์สินของลูกค้าออกไปเก็บไว้กับระบบที่มีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงปลอดภัยภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ 11 มีนาคม ซึ่งระหว่างนี้ลูกค้าของ Zipmex ยังคงสามารถถอนทรัพย์สินออกไปได้ปกติ 

 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ยืนยันว่าทรัพย์สินของลูกค้า Zipmex ที่ฝากไว้ใน Trade Wallet ยังคงอยู่ครบ และหากลูกค้า Zipmex ไม่ได้รับความสะดวก สามารถติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ร้องเรียนของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้

 

ก่อนหน้านี้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เข้าไปช่วยรับเรื่องผ่านศูนย์ร้องเรียนของ ก.ล.ต. ผ่านช่องทางออนไลน์ในการประสานให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่มาแจ้งปัญหาต่างๆ เช่น การให้คำแนะนำการถอนทรัพย์สิน

 

ปัจจุบัน Zipmex ยังเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป เนื่องจากปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่มีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้เสนอไป

 

ด้าน เอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า หลังจากครบกำหนด 30 วัน ก.ล.ต. ก็ยังมีอำนาจในการเข้าไปกำกับดูแล Zipmex ตามกฎหมาย ซึ่งตั้งแต่พบปัญหา ทีมของ ก.ล.ต. ได้เข้าไปตรวจสอบสม่ำเสมอ มีความถี่มากกว่าปกติ เพื่อตรวจสอบทบทวนทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บไว้ว่ายังครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบยืนยันว่ายังอยู่ครบถ้วน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising