×

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้ และการมีประกันสุขภาพที่ดีก็ไม่ใช่สิ่งไกลตัวของคุณอีกต่อไป [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
27.02.2018
 • LOADING...

สุขภาพคือสมบัติอันล้ำค่าที่จะอยู่ติดตัวเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อายุเท่าไร เพศไหน การมีสุขภาพที่ดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เพราะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ และเป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องการ

 

หากคุณเป็นคนวัยทำงานเป็นพนักงานบริษัท การได้รับการดูแลในส่วนของสวัสดิการพื้นฐานก็จะได้รับการรองรับทั้งในด้านประกันสังคม หรือในรูปแบบการประกันสุขภาพแบบกลุ่ม แต่หากคุณเลือกที่จะไม่อยู่ในระบบพนักงานบริษัท เลือกเส้นทางของฟรีแลนซ์หรือการเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง เช่นการค้าขาย คุณอาจจะต้องบริหารจัดการเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเอง

 

 

อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ของไทย หากคุณเลือกเส้นทางนี้อาจมีข้อมูลที่ต้องรู้ไว้เป็นพื้นฐานสำหรับสวัสดิการต่างๆ ที่คุณจะได้รับ ฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระถือเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มีนายจ้าง จึงไม่สามารถได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ พ.ร.บ. 2541 ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 

สิทธิผู้ประกันตนของผู้ประกอบอาชีพอิสระอยู่ในกลุ่ม มาตรา 40 ของระบบประกันสังคม จะได้รับเงินสมทบจากเงินส่วนตัวและภาครัฐ จะไม่มีรายได้จากส่วนของนายจ้างมาสมทบในส่วนนี้ และแรงงานนอกระบบไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากนายจ้าง และท้ายสุดในเรื่องของสุขภาพ การรักษาพยาบาลต้องสมัครเป็นผู้ประกันตน หรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลเอกชน หรือการซื้อประกันสุขภาพด้วยตัวเอง

 

จากเบื้องต้น อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ เมื่อคุณไม่มีนายจ้างดูแล หลายคนอาจจะกังวลใจว่าแล้วเราจะวางแผนการดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไร เพราะเมื่อมีอาชีพอิสระ หากต้องเจ็บป่วยแต่ละครั้ง สวัสดิการในการดูแลอาจไม่เพียงพอ ไม่ครอบคลุมและประกันสุขภาพที่มาพร้อมเงื่อนไขมากมายหรือการเจ็บป่วยแต่ละทีต้องมีค่ารักษาที่ต้องจ่าย ในบางกรณีอาจต้องสูญเสียรายได้ในช่วงที่เจ็บป่วยไป ไม่มีหลักประกันในส่วนนี้  แถมรายได้ก็หายด้วย

 

หากเรามองหารูปแบบการประกันสุขภาพที่จะตอบโจทย์ชีวิตอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ เรามีตัวอย่างเปรียบเทียบข้อมูลที่คุณกำลังมองหา

 

 

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ หากแม้คุณเป็นพนักงานประจำที่ได้รับสวัสดิการพื้นฐาน แต่หากสวัสดิการนั้นยังไม่เพียงพอหรือตอบโจทย์กับความต้องการ คุณก็สามารถศึกษาเพื่อหาบริการเพิ่มเติมในการดูแลคุณในส่วนนี้ได้เช่นกัน เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มบริการในการรักษาพยาบาลแล้ว อาจเป็นสิ่งที่ช่วยคุณลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย นี่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่จะช่วยแนะนำการดูแลสุขภาพของคุณ แต่ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ หากคุณจะเลือกดูแลสุขภาพโดยการหันมาใส่ใจประกันสุขภาพที่จะติดตัวคอยดูแลคุณยามเจ็บป่วย ข้อมูลเหล่านี้อาจจะสามารถพอเป็นไกด์ให้คุณได้

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tmbbank.com/healthcaremax/standard

FYI
 • ประกัน TMB Health Care Max เมื่อนอนโรงพยาบาล เบิกค่ารักษาได้เต็มแม็กซ์สูงถึง 300,000 บาท/ปี
 • เบิกได้หมดทั้งค่าห้องปกติ 3,000 บาท/วัน หรือค่าห้อง ICU 6,000 บาท/วัน
 • รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 300,000 บาท (รวมการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์)
 • เลือกซื้อความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ได้
 • สามารถแบ่งชำระได้ 0% 3 เดือน 
 • ประกันทำง่าย ไม่ต้องเสียเวลาตรวจสุขภาพและรับกรมธรรม์ทันที
 • มีค่ารถพยาบาลให้ 1,000 บาท/ครั้ง
 • ซื้อให้ตัวเอง หรือพ่อแม่ ก็นำเบี้ยไปลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์กรมสรรพากรได้
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุไว้ว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้าง ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวกรณีลูกจ้างเสียชีวิต โดยกองทุนจะมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนเพื่อตนเองส่วนหนึ่งเรียกว่า ‘เงินสะสม’ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้สะสมได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือน และเงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า ‘เงินสมทบ’ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้สมทบในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง
 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising