×

เปิดงบการเงินกลุ่มทิสโก้ปี 62 กำไรสุทธิเติบโต 3.6% รวม 7,270 ล้านบาท

14.01.2020
  • LOADING...

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่าปี 2562 กลุ่มทิสโก้มีกำไรสุทธิรวม 7,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเพราะการตั้งสำรองหนี้สูญที่ลดลง ทั้งนี้รายได้รวมปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เพราะกำไรพิเศษจากเงินลงทุนซึ่งรับรู้ในช่วงปี 2561 ลดลง

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 ของปี 2562 มีกำไรสุทธิ 1,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักที่ขยายตัว ทั้งรายได้ค่านายหน้าธุรกิจประกันภัยและค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประกอบกับค่าใช้จ่ายหนี้สูญที่ปรับตัวลดลง

ทั้งนี้รายได้ธุรกิจหลักปรับตัวดีขึ้น 0.5% สาเหตุหลักเพราะธุรกิจนายหน้าประกันภัยและธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนจากการบริหารกองทุนเติบโตด้านค่าธรรมเนียมจากเงินให้สินเชื่อปรับตัวลดลง เป็นผลจากการปรับเกณฑ์ควบคุมค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินธุรกิจปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.9% ส่วนหนึ่งมาจากการปรับค่าใช้จ่ายชดเชยด้านพนักงานเกษียณอายุตามกฎหมายฉบับใหม่

สำหรับเงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 242,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อจำนำทะเบียน หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 2.4% และมีระดับเงินสำรองหนี้สูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) อยู่ที่ 176.6% ส่วนอัตราส่วนของเงินสำรองรวมของธนาคารต่อสำรองพึงกันตามเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ 216.5%

 

โดยทางบริษัทยังคงรักษาอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ยในระดับสูงที่ 18.9%  

ธนาคารทิสโก้มีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 22.4% สูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ 11% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 17.6% และ 4.8% ตามลำดับ

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories