×

แถลงการณ์ THE STANDARD เสรีภาพสื่อคือเสรีภาพของประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
19.10.2020
  • LOADING...
แถลงการณ์ THE STANDARD เสรีภาพสื่อคือเสรีภาพของประชาชน

จากคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฉบับที่ 4/2563 กรณีการระงับการออกอากาศ หรือระงับทำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ วอยซ์ ทีวี และหรือสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Voice TV, ประชาไท Prachatai.com, The Reporters, THE STANDARD และเยาวชนปลดแอก – Free YOUTH

 

THE STANDARD ขอแสดงจุดยืนว่า สื่อมวลชนต้องมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้านตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ปราศจากการกดดัน คุกคามในทุกรูปแบบ จึงไม่ควรตกเป็นเป้าและเงื่อนไขไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

 

THE STANDARD ยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการทำงานของวิชาชีพสื่อ และมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจของคนในสังคม  

 

ขอเรียกร้องให้มีการทบทวนคำสั่งดังกล่าว ไม่ละเมิดต่อเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งจะกระทบต่อสิทธิการรับรู้ข่าวสารข้อมูลอย่างครบถ้วนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

 

เพราะเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพของประชาชน

 

กองบรรณาธิการ THE STANDARD

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising