×

ศาล รธน. รับวินิจฉัยสถานะ ส.ส. ‘สิระ’ ปมขาดคุณสมบัติถูกพิพากษาคดีฉ้อโกง ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

โดย THE STANDARD TEAM
03.02.2021
  • LOADING...
สิระ เจนจาคะ

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องไว้พิจารณา กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของ ส.ส. 145 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรค 1 ว่าการที่ สิระ เจนจาคะ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวันเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2538 ว่ามีความผิดอาญาฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 จำคุก 4 เดือน และให้สิระคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหาย และริบสัญญาจะซื้อจะขาย เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (10) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) หรือไม่ โดยให้สิระยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง

 

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 98 (10) บัญญัติว่า เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่า กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารหลักฐานที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าคดีดังกล่าวถึงที่สุดว่ากระทำความผิด จึงยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสิระมีเหตุให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ จึงมีคำสั่งยกคำขอดังกล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising