×

กกร. คงเป้าเศรษฐกิจไทยปี 64 โต 1.5-3.5% เร่งทำโกดังพักหนี้-ชงรัฐเปิด Travel Bubble

03.03.2021
  • LOADING...

สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวว่า เมื่อไทยมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ส่งผลเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งแรงส่งใหญ่ยังมาจากสถานการณ์ในต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น มีการกระจายวัคซีนที่ดี จึงคงคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะโตที่ 1.5-3.5% การส่งออกโตที่ 3-5% และอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในกรอบ 0.8-1.0%

 

“เศรษฐกิจโลกเริ่มมีทิศทางฟื้นตัวขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลักลดลงอย่างต่อเนื่อง และประเทศเหล่านี้มีอัตราการฉีดวัคซีนต่อประชากรเพิ่มขึ้นมาก ทำให้หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค และกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มปรับดีขึ้น เห็นได้จากเครื่องชี้เศรษฐกิจตัวสำคัญๆ และภาคการผลิตที่ดีขึ้น”

 

ทั้งนี้การฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังมีความเสี่ยงที่ต้องติดตาม 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. การคุมสถานการณ์โควิด-19 2. การกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ 3. มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด-19 และกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ


นอกจากนี้ ประเด็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่เร่งตัวสูงขึ้น เช่น น้ำมันดิบ และทองแดง อาจส่งผลต่อภาคการผลิตอุตสาหกรรมไทยในระยะต่อไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนการส่งออกยังต้องติดตามปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ด้วย

 

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามเรื่องการกระจายวัคซีน และ Vaccine Passport ซึ่งจะช่วยในการเดินทางระหว่างประเทศและส่งผลต่อการเปิดประเทศ รวมถึงการท่องเที่ยวของไทย 

 

ในส่วนของไทย ปัจจุบัยพบว่ายังมีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางสมาคมธนาคารไทยจึงทำข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ โดยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ กระทรวงการคลัง ซึ่งจะมี ‘โครงการพักทรัพย์ พักหนี้’ หรือโกดังพักหนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการโอนทรัพย์ไว้กับธนาคารแต่มีสัญญาซื้อคืน เมื่อธุรกิจฟื้นตัวสามารถซื้อคืนได้ เป็นการลดภาระทางการเงินชั่วคราวโดยไม่สูญเสียกิจการ (ทรัพย์) ไป 

 

ขณะเดียวกัน มีข้อเสนอถึงภาครัฐให้สนับสนุนภาคธุรกิจให้เข้าถึงวงเงินสินเชื่อสภาพคล่องในกลุ่มธุรกิจที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงเร่งเปิด ‘Travel Bubble’ กับกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง เพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยว นักธุรกิจที่มี Vaccine Passport สามารถเดินทางเข้าไทยได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และรัฐต้องเร่งปรับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจให้ลดลงโดยเร็ว

 

นอกจากนี้ รัฐต้องเร่งซื้อวัคซีนจากหลายแหล่งเพื่อให้ครอบคลุมประชากร แรงงานข้ามชาติ และนักธุรกิจต่างประเทศที่อยู่ในไทย รวมถึงขอให้รัฐอนุญาตให้ภาคเอกชนซื้อวัคซีน เพื่อกระจายวัคซีนได้เร็วขึ้น

 

สุดท้ายนี้ ด้านตลาดการเงินของไทย พบว่าเจอผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ช่วงที่ผ่านมานักลงทุนขายพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของไทย และเงินบาทอ่อนค่าลง และต้องติดตามแนวนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่สร้างความผันผวนต่อตลาดการเงินทั่วโลก

 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising