×

สมาคมธนาคารไทยเตรียมพิจารณาแนวทางเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ลดภาระทางการเงิน

23.04.2024
  • LOADING...
ผยง สมาคมธนาคารไทย

จากกรณีที่ธนาคารตัวแทนสมาคมธนาคารไทย 4 ธนาคาร ได้มีโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 เมษายน 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ที่ยังฟื้นตัวได้ช้าและไม่ทั่วถึง ภายใต้ปัญหาเศรษฐกิจโลก รวมทั้งข้อจำกัดเชิงระบบในประเทศและปัญหาภาระหนี้สินและค่าครองชีพของประชาชน

 

ผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า การเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความท้าทายในหลายมิติ รวมถึงความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนและกลุ่มเปราะบาง รวมถึงความเป็นไปได้ที่ภาคธุรกิจการเงินจะมีแนวทางเพิ่มเติมในการลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเปราะบางในแนวทางใดบ้าง โดยจะมีการยกประเด็นดังกล่าวและอัปเดตสถานการณ์การดูแลกลุ่มลูกหนี้โดยรวม ภายใต้มาตรการการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เข้าหารือกันถึงแนวทางเพิ่มเติมที่เป็นไปได้ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย ในช่วงเย็นวันที่ 24 เมษายน 2567

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising