×

ถอดบทเรียนความสำเร็จของ ‘เทสโก้ โลตัส’ ผ่าน 4 มิติความสำคัญ สู่การบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2020
  • LOADING...
Tesco Lotus

HIGHLIGHTS

  • เทสโก้ โลตัส บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนตามที่วางไว้ในปี 2020 ภายใต้แผนงานความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับ 4 ด้านหลัก คือ People (เพื่อนพนักงาน) Products (สินค้า) Places (ชุมชน) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีเป้าหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมมุ่งมั่นนำภาคค้าปลีกไทยสู่การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
  • โครงการที่โดดเด่นในปี 2020 เช่น สินค้าอาหารที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืน การลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และลดขยะอาหาร ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG)

เกมการแข่งขันของตลาดค้าปลีกไม่ได้ห้ำหั่นกันแค่เรื่องราคาหรือโปรโมชันเพื่อเอาชนะใจลูกค้าเท่านั้น เพราะถ้าคิดจะยืนระยะให้นานในวงการที่การแข่งขันดุเดือดเช่นนี้ ต้องเป็นมากกว่าแค่องค์กรที่ทำธุรกิจซื้อมา-ขายไป แต่ต้องเลือกซื้อสินค้าที่ดี เพื่อขายสินค้าคุณภาพให้กับผู้บริโภค รวมไปถึงการดูแลคนในองค์กร คู่ค้า และชุมชน ให้สามารถเติบโตไปได้ด้วยกันอย่างยั่งยืน เหมือนที่เทสโก้ โลตัส หนึ่งในยักษ์ใหญ่ของวงการค้าปลีก ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG)

 

ล่าสุดเทสโก้ โลตัส บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนตามที่วางไว้ในปี 2020 ตามแผนงานความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญ 4 ด้านหลัก ได้แก่ People (เพื่อนพนักงาน) Products (สินค้า) Places (ชุมชน) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีเป้าหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้ทุกภาคส่วน พร้อมยังมุ่งมั่นนำภาคค้าปลีกไทยสู่การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนด้วยโครงการที่โดดเด่น เช่น สินค้าอาหารที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืน การลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และลดขยะอาหาร ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UNSDG 

 

เราจะพาคุณไปลงลึกถึงวิธีคิดและวิธีการพาองค์กรที่มีพนักงานกว่า 50,000 คน คว้าความสำเร็จได้อย่างไร แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะสร้างความท้าทายในหลายมิติ แต่เทสโก้ โลตัส ยังคงบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้สำหรับปีนี้ได้ 

 

เพื่อนพนักงาน (People): เคียงข้าง สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม 

ในฐานะองค์กรที่มีการจ้างงานพนักงานหลายหมื่นตำแหน่งทั่วประเทศ เทสโก้ โลตัส จึงมีนโยบายสนับสนุนความหลากหลายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นอายุ ศาสนา เชื้อชาติ และความเชื่ออื่นๆ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของเพื่อนพนักงานทุกคน (Diversity & Inclusion) ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ ‘60 ยังแจ๋ว’ เปิดรับผู้สูงอายุทำงานที่สาขาทั่วประเทศ ถือเป็นห้างค้าปลีกห้างแรกที่จ้างงานผู้เกษียณอายุเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างรายได้และมอบสังคมที่ดีให้คนวัยเกษียณ พร้อมมอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงานที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัย อาทิ เงินสมทบค่ารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีเมื่อทำงานครบตามกำหนด โดยปัจจุบันมีผู้เกษียณอายุกว่า 650 ท่านร่วมงานกับเทสโก้ โลตัส ในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

 

Tesco Lotus

 

หรือการสร้างอาชีพให้กับผู้บกพร่องทางร่างกาย รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นบริษัทรายแรกในประเทศไทยที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน

 

ในช่วงที่ประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทสโก้ โลตัส ไม่มีนโยบายเลิกจ้าง และยังสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่นด้วยการจ้างงานเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเพื่อนพนักงาน อาทิ จัดโปรแกรมผู้จัดการฝึกหัด หรือ Management Trainee Programme สำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง และให้ผลตอบแทนโดยรวม (Total Rewards) ทั้งในรูปแบบเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มากมาย รวมทั้งมีนวัตกรรมดิจิทัลในการช่วยให้พนักงานทำงานได้ง่ายและยืดหยุ่น (Simple & Flexible Work) 

 

Tesco Lotus

 

ด้วยเหตุนี้เอง ล่าสุด เทสโก้ โลตัส จึงคว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2020 (Kincentric Best Employer Thailand 2020) ที่จัดขึ้นโดยบริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเทสโก้ โลตัส ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แล้ว 


สินค้า (Products): สินค้าคุณภาพสูงจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคและผู้ผลิต
อย่างที่บอกไป ธุรกิจค้าปลีกจะสู้กันด้วยราคาอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคนี้ที่มองหาของคุณภาพดีอีกต่อไป เทสโก้ โลตัส จึงมีนโยบายจัดหาสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing) มาโดยตลอด ปี 2020 บรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืน ด้วยการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรครบ 1,000 รายจากในทุกภูมิภาค พร้อมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ปลอดภัย ไร้สารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้าง  

 

Tesco Lotus

 

และยังเป็นห้างค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่พัฒนาสินค้าน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่ได้รับการรับรอง Responsible Sourcing Palm Oil (RSPO) รับประกันปาล์มมาจากแหล่งที่ไม่ตัดไม้ทำลายป่า เป็นการจัดหาสินค้าจากแหล่งที่ยั่งยืน (Sustainable Sourcing) หรือการรณรงค์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ด้วยการเพิ่มปริมาณไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ไม่ขังกรง (Cage-Free Eggs โดยในปี 2020 ได้เปลี่ยนไข่ไก่แบรนด์เทสโก้แพ็ก 10 ฟองทั้งหมด เป็นไข่ไก่ Cage-Free และจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปีจนบรรลุเป้าหมายที่จะจำหน่ายไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ไม่ขังกรงทั้งหมดภายในปี 2028 

 

ในฐานะธุรกิจที่จำหน่ายอาหารเป็นหลัก เทสโก้ โลตัส เป็นห้างค้าปลีกรายเดียวในประเทศไทยที่วัดและเปิดเผยข้อมูลขยะอาหารในธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยตั้งแต่ปี 2017 เทสโก้ โลตัส ดำเนินโครงการ ‘กินได้ไม่ทิ้งกัน’ บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังรับประทานได้ให้กับมูลนิธิและผู้ยากไร้ ปัจจุบันได้บริจาคอาหารไปแล้วกว่า 2,570,000 มื้อ นอกจากนี้ได้ขยายการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดภายใต้โครงการ ‘กินได้ไม่ทิ้งกัน’ ไปสู่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย โดยในปี 2020 สามารถลดปริมาณขยะอาหารลงจากปีก่อน และมีความคืบหน้าที่จะบรรลุเป้าหมายการลดขยะอาหารลงให้ได้ 50% ภายในปี 2030  

 

Tesco Lotus

 

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ เทสโก้ โลตัส แสดงเจตนารมณ์และดำเนินการอย่างชัดเจน อาทิ ยกเลิกการแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกทั้งหมดในทุกสาขา บรรจุภัณฑ์สินค้าแบรนด์เทสโก้ที่ผลิตขึ้นในปี 2020 ยกเลิกการใช้วัสดุที่ยากต่อการรีไซเคิล ก้าวสู่เป้าหมายให้บรรจุภัณฑ์สินค้าแบรนด์ของห้างทั้งหมดต้องสามารถรีไซเคิลได้ 100% ภายในปี 2025 

 

Tesco Lotus

 

 

สร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ (Closed Loop Packaging) เพื่อลดขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ ถุงคืนชีพ ถุงพลาสติกสำหรับใช้ซ้ำ รับเปลี่ยนคืนเมื่อชำรุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถุงที่ชำรุดแล้วนำกลับมารีไซเคิลเป็นถุงใบใหม่ มีการติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติก 15 สาขา โดยในปี 2020 สามารถเก็บขวดพลาสติกจำนวนกว่า 800,000 ใบกลับเข้าระบบ โครงการถังวนถุง รับถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาด นำกลับมารีไซเคิล มีจุดรับ 40 จุด รวมถึงจัดตั้งจุดรับกล่องและลังกระดาษใช้แล้วติดตั้งที่สาขาขนาดใหญ่ทุกแห่ง เพื่อนำกระดาษกลับเข้าระบบมารีไซเคิล 

 

Tesco Lotus

 

นับตั้งแต่ปลายปี 2019 จนถึงปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส รณรงค์ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’ ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานที่ดีต่อสุขภาพที่ได้รับตราเครื่องหมาย Healthier Choice มีฉลากผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลโภชนาการอาหารชัดเจน ไขมันต่ำ โปรตีนสูง กว่า 1,000 รายการ รวมถึงเมนูอาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพ ‘Tesco Tasty and Balanced’ และน้ำอัดลมน้ำตาลน้อยแบรนด์ Tesco ที่วางจำหน่ายแล้วที่เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ พร้อมพัฒนากลุ่มอาหารเจพร้อมทานปลอดผงชูรส 

 

เทสโก้ โลตัส ยังคำนึงถึงสุขภาพของคนไทย จัดกิจกรรมตรวจเบาหวานด้วยตนเองฟรีให้กับลูกค้าและประชาชนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ที่ร้านขายยาเทสโก้ โลตัส ฟาร์มาซี ณ ไฮเปอร์มาร์เก็ต 186 สาขาทั่วประเทศ รวมประชาชนที่ได้รับบริการเพื่อป้องกันตนเองจากโรคร้ายแล้วกว่า 30,000 คน   

 

Tesco Lotus

ชุมชน (Places): เติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน
จะยั่งยืนอย่างแท้จริง สังคมและชุมชนจะต้องยั่งยืนไปด้วย เห็นได้ว่าเทสโก้ โลตัส เป็นองค์กรที่ไม่เคยละเลยการช่วยเหลือชุมชน ปี 2020 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทสโก้ โลตัส วางพันธกิจขององค์กรเอาไว้ 3 ประการ คือ 

 

  1. ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงาน
  2. มีสินค้าจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการในราคายุติธรรม
  3. ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

 

โดยภายใต้พันธกิจข้อที่ 3 ได้ตั้งเป้าบริจาคอาหาร 1 ล้านมื้อ ให้กับชุมชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  และช่วยให้เยาวชนไทยได้รับโภชนาการที่ดี ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ บริจาคอาหารครบ 1 ล้านมื้อตามที่ตั้งใจ 

 

Tesco Lotus

 

สิ่งแวดล้อม (Planet): ต้นแบบธุรกิจค้าปลีกสีเขียว
เทสโก้ โลตัส เป็นตัวอย่างที่ดีต่อการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยเป็นห้างค้าปลีกที่ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มากที่สุด ด้วยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar PV Rooftop) บนหลังคาไฮเปอร์มาร์เก็ต 47 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า 6 แห่ง มีขนาดติดตั้งรวม 40 เมกะวัตต์ ในปี 2020 เทสโก้ โลตัส สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18% เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2015/16 และพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 60% ในปี 2025 

 

Tesco Lotus


ผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นของเทสโก้ โลตัส ในปีนี้ เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าการเดินหน้าสู่ความยั่งยืนนั้นไม่มีข้อจำกัดด้วยขนาดองค์กรหรือประเภทธุรกิจ ขอเพียงแค่มีความมุ่งมั่นและต้องพัฒนาทุกมิติที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน อย่างที่ สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการ บรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวไว้ว่า “แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความท้าทายในหลายมิติ แต่เทสโก้ โลตัส ยังคงบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้สำหรับปีนี้ ในฐานะห้างค้าปลีกชั้นนำยิ่งต้องตระหนักถึงบทบาทในการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ตั้งเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UNSDG”

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories