×
427264

UNSDG

Tesco Lotus
3 ธันวาคม 2020

ถอดบทเรียนความสำเร็จของ ‘เทสโก้ โลตัส’ ผ่าน 4 มิติความสำคัญ สู่การบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน [Advertorial]

เกมการแข่งขันของตลาดค้าปลีกไม่ได้ห้ำหั่นกันแค่เรื่องราคาหรือโปรโมชันเพื่อเอาชนะใจลูกค้าเท่านั้น เพราะถ้าคิดจะยืนระยะให้นานในวงการที่การแข่งขันดุเดือดเช่นนี้ ต้องเป็นมากกว่าแค่องค์กรที่ทำธุรกิจซื้อมา-ขายไป แต่ต้องเลือกซื้อสินค้าที่ดี เพื่อขายสินค้าคุณภาพให้กับผู้บริโภค รวมไปถึงการดูแลคนในองค์กร คู่ค้า และชุมชน ให้สามารถเติบโตไปได้ด้วยกันอย่างยั่งยืน...