×
348543

TCP ส่งมอบหน้ากากอนามัยผ้าให้แพทย์จุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
31.03.2020
  • LOADING...

กลุ่มธุรกิจ TCP ดำเนินการส่งมอบหน้ากากทางเลือก (หน้ากากผ้า) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ รวมถึงแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในจำนวน 1.2 แสนชิ้น เพื่อร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากาก

 

สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังขยายวงกว้าง และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ จึงทำให้ทุกคนต่างตระหนักและใส่ใจดูแลสุขภาพ ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมกันมากขึ้น

 

“กลุ่มธุรกิจ TCP จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังในการต่อสู้กับโควิด-19 ด้วยการมอบหน้ากากทางเลือกที่ผลิตโดยเทคโนโลยีพิเศษในการป้องกันเชื้อโรค แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ได้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และแจกจ่ายให้ประชาชนที่ขาดโอกาสการเข้าถึง”

 

สำหรับหน้ากากทางเลือกดังกล่าว ผลิตด้วยเทคโนโลยีนาโนซิงค์ออกไซด์ ที่ผสมผสานฝังลึกลงไปในเส้นใยสิ่งทอด้วยเทคนิคพิเศษของเพอร์มา จึงมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อโรคอย่างคงทนตลอดอายุการใช้งาน สามารถซักได้กว่า 100 ครั้ง จากการทดสอบโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

โดยหน้ากากทางเลือกที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จะเสริมด้วยฟิลเตอร์กันซึมผ่านของสารคัดหลั่งและความชื้นอีกหนึ่งชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุด โดยได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งสิ้นจำนวน 100,000 ชิ้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำหน้ากากสำหรับบุคคลทั่วไปจำนวน 20,000 ชิ้น แจกจ่ายไปตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories