×
473215

EEC

ชมคลิป: เจาะเมกะโปรเจกต์ EEC ภารกิจขับเคลื่อนประเทศไทย
7 เมษายน 2021

ชมคลิป: เจาะเมกะโปรเจกต์ EEC ภารกิจขับเคลื่อนประเทศไทย

เพราะเศรษฐกิจเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงเป็นความท้าทายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในการยกระดับเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถึงเศรษฐกิจระดับชุมชน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก   ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา อะไรคือภารกิจสำคัญของ EEC ในการวางกลยุทธ์การทำงาน เพื่อสร้างงาน สร้างคน และสร้างประเทศไทย...
‘EEC’ ผนึก ‘Huawei’ รุก 5G เปิดตัว Huawei ASEAN Academy แห่งแรกในพื้นที่ EEC หวังยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาค
18 มีนาคม 2021

‘EEC’ ผนึก ‘Huawei’ รุก 5G เปิดตัว Huawei ASEAN Academy แห่งแรกในพื้นที่ EEC หวังยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การสร้างทรัพยากรมนุษย์และระบบนิเวศ (Talent Ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT สำหรับโลกยุค 5G   สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การ...
เจาะยุทธศาสตร์ใหม่ EEC จุดแข็ง โอกาส และความสำเร็จ
18 กุมภาพันธ์ 2021

เจาะยุทธศาสตร์ใหม่ EEC จุดแข็ง โอกาส และความสำเร็จ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดให้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เพื่อนำพาประเทศไทยให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่สถานะประเทศที่มีรายได้สูง หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Country) ผ่านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ...
15 กุมภาพันธ์ 2021

ชมคลิป: พิษโควิด-19 ทำเศรษฐกิจพื้นที่ EEC ปี 63 ส่อติดลบ | HIGHLIGHT 15 กุมภาพันธ์ 2564

การระบาดของโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยปี 2563 คาดหดตัวหนักถึง -8.4% โครงการลงทุนต่างๆ จะยังเดินหน้าตามปกติหรือไม่ แผนแก้วิกฤตที่เผชิญอยู่จะเป็นเช่นไร ประเมินสถานการณ์นี้กับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)   ติดตาม รายการ Morning Wealth ...
15 กุมภาพันธ์ 2021

‘คณิศ’ ยอมรับพิษโควิด-19 ทำ ศก. พื้นที่ EEC ปี ‘63 ส่อติดลบ 8.4% ย้ำเดินหน้าลงทุนปกติ ลั่นไม่กลัวเวียดนาม แต่ห่วงเสียเปรียบบางเรื่อง

กระแสข่าวการลงทุนใน EEC หรือโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดูเหมือนจะเริ่มเงียบหายไปนับตั้งแต่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดจากโควิด-19    แม้เราจะไม่ได้ยินข่าวคราวการลงทุนใน EEC มากเท่ากับในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ แต่ คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ยืนยันก...
ชมคลิป: EEC กับการวางรากฐานประเทศเพื่อคนรุ่นใหม่
21 มกราคม 2021

ชมคลิป: EEC กับการวางรากฐานประเทศเพื่อคนรุ่นใหม่

อะไรคือ 3 สิ่งสำคัญที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นใหม่ จากเมกะโปรเจกต์ EEC โครงการต้นแบบพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตคนไทย สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต   [Advertorial]...
EEC
28 ธันวาคม 2020

เดินหน้าสร้าง EEC ด้วยพลังของชุมชนคนรุ่นใหม่ [Advertorial]

ความเคลื่อนไหวในรอบปี 2563 ของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นอกเหนือจากความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 EEC ยังมีความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาชุมชนด้วย โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อระ...
โครงการ ‘บัณฑิตอาสา’ ต้นแบบพื้นที่ EEC หนุนบัณฑิตจบใหม่พัฒนาและขับเคลื่อนบ้านเกิด
27 ธันวาคม 2020

โครงการ ‘บัณฑิตอาสา’ ต้นแบบพื้นที่ EEC หนุนบัณฑิตจบใหม่พัฒนาและขับเคลื่อนบ้านเกิด [Advertorial]

เป็นเวลากว่า 3 เดือนที่โครงการ ‘บัณฑิตอาสาต้นแบบ’ โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กรมการพัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการส่งบัณฑิตจบใหม่ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและทำงานใกล้ชิดกับชุมชน นำปัญหาของชุมชนมาสู่การแก้ไขอย่างจริงจังเป็นระบบ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน บัณฑิตทุกคนได้ลงรับฟังปัญ...
4 ธันวาคม 2020

อีอีซี-อีสท์ วอเตอร์ ลงนามเช่าที่ดิน 35 ไร่ ลงทุน 1,100 ล้านบาท สร้างระบบประปา-บำบัดน้ำเสีย รองรับเมืองการบินอู่ตะเภา

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกมีกำหนดส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนในสิ้นปี 2564 จากนั้นใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี และเปิดใช้ในปีถัดไปคือ 2568    การลงทุนกิจการงานระบบประปาและบำบัดน้ำเสียสำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกจึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับศูนย์กลางการบินแห่งที่ 3 ของประเทศในอนาคต   &...
ทีโอทีจับมือ สกพอ. เดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรองรับ 5G พื้นที่ EEC
12 พฤศจิกายน 2020

ทีโอทีจับมือ สกพอ. เดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรองรับ 5G พื้นที่ EEC

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อรองรับระบบสื่อสารต่างๆ และเทคโนโลยี 5G ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดย คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒน...