×

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

วัคซีนโควิด
14 มีนาคม 2023

ครม. อนุมัติให้กรมควบคุมโรคนำวัคซีนโควิดฉีดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ค่าบริการส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน

วันนี้ (14 มีนาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ให้กรมควบคุมโรคเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ซึ่งเป็นสาระสำคัญของโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบริก...
17 กุมภาพันธ์ 2023

มีผลบังคับใช้แล้ว กฎหมายเปิดทางให้ 2 คนจดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัดได้ เอื้อธุรกิจสตาร์ทอัพ

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลดขั้นตอน อุปสรรค เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และทยอยมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง    โดยล่าสุดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีสาระสำคั...
14 กุมภาพันธ์ 2023

ครม. เคาะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา 150-300 บาทต่อคน

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พ.ศ. .... หรือค่าเหยียบแผ่นดิน ตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เสนอ   ทั้ง...
5 กุมภาพันธ์ 2023

กรุ๊ปทัวร์จากจีนเข้าไทยวันแรก 6 ก.พ. นี้ กำชับ สธ.-คมนาคม-ท่องเที่ยว รับมือและอำนวยความสะดวกในสนามบิน

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (6 กุมภาพันธ์) จะเป็นวันแรกที่ทางการจีนจะเริ่มอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวแบบหมู่คณะหรือกรุ๊ปทัวร์ได้ใน 20 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำชับหน่วยงานในกำกับ ได้แก่ กระทรวงสาธารณ...
ใบอนุญาตผลิตสุราใหม่
11 มกราคม 2023

เปิดค่าธรรมเนียม-ใบอนุญาตผลิตสุราใหม่ 3 ฉบับ สุราแช่ไม่ใช่การค้า 360 บาท ส่วนเพื่อการค้าแยกตามประเภทสูงสุด 6 หมื่นบาท

วานนี้ (10 มกราคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างกฎหมาย 3 ฉบับ เพื่อให้มีข้อปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้องกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดการพัฒนาของผู้ผลิตสุราขนาดเล็กและสุราพื้นบ้าน ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจาร...
วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
10 มกราคม 2023

ครม. เห็นชอบ 5 พ.ค. เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ทำให้ได้หยุด 4 วันรวด 4-7 พ.ค. หวังกระตุ้นท่องเที่ยว

วันนี้ (10 มกราคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 จำนวน 1 วัน คือวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ...
29 ธันวาคม 2022

ประยุทธ์ ยินดี อภ. ผลิตยา ‘โมลนูพิราเวียร์’ ได้เอง ตอกย้ำความสามารถการพัฒนายาของไทย

วันนี้ (29 ธันวาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีกับความก้าวหน้าในการพัฒนายาที่สำคัญของประเทศไทย โดยล่าสุดองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กระทรวงสาธารณสุข สามารถพัฒนายาโมลนูพิราเวียร์ภายใต้ชื่อ ยาโมโนเวียร์ ในรูปแบบแคปซูลขนาด 200 มิลลิกรัม และผลิตได้เอง ซึ...
25 ธันวาคม 2022

รัฐบาลเชิญชวนประชาชน-กลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเที่ยวปีใหม่ ลดโอกาสติดเชื้อ อาการรุนแรงจากโควิด

วันนี้ (25 ธันวาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ขณะที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น    รัฐบาลจึงเชิญชวนให้ประชาชนผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วเกิน 4 เดือน ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันก่อนจะถึงเทศกาลปี...
24 ธันวาคม 2022

นายกฯ ยินดีวัคซีนโควิดฝีมือคนไทย ‘เอชเอ็กซ์พี-จีพีโอแวค’ ของ อภ. ใกล้สำเร็จ คาดขึ้นทะเบียนตามแผนในปี 66

วันนี้ (24 ธันวาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความยินดีหลังจากได้รับทราบรายงานว่าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด เอชเอ็กซ์พี-จีพีโอแวค (HXP-GPOVac) ขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้เข้าใกล้ผลสำเร็จ โดยขณะนี้เข้าสู่การทดลองในมนุษย์ หรือการทดลองทางคลินิกระยะ...
โครงการบวชถวายพระพร
20 ธันวาคม 2022

ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมโครงการบวชถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ไม่นับเป็นวันลา

วันนี้ (20 ธันวาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา...

Close Advertising