×

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ซีเกมส์ ครั้งที่ 33
27 กันยายน 2022

ครม. เห็นชอบ ให้ไทยรับเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568 กรอบวงเงิน 2,055 ล้านบาท

วันนี้ (27 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ปี 2568 กรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายรวม 2,055 ล้านบาท แบ่งเป็นขอรับสนับสนุนจากงบประมาณ 1,683 ล้านบาท, รายรับจากฝ่ายสิทธิประโยชน์ 200 ล้านบาท, ค...
18 กันยายน 2022

รัฐบาลแจง แม้ พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่มีกฎหมายอื่นควบคุมการใช้ให้เหมาะสมเพียงพอ

วันนี้ (18 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติให้ถอนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ออกจากวาระประชุมโดยให้มีการทบทวนร่างกฎหมายใหม่อีกครั้ง ทำให้เกิดกระแสความกังวลว่าจะไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาและกัญชงนั้น   รัฐบาลขอยืนยันว่าปัจจุบันมีกฎหมายที่ควบคุมการ...
17 กันยายน 2022

รัฐบาลเผย สถานการณ์ว่างงานไทยดีขึ้นต่อเนื่อง เหลือเพียง 5.14 แสนคน ต่ำสุดนับแต่โควิดระบาด

วันนี้ (17 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์การมีงานทำและการว่างงานของกำลังแรงงานในประเทศโดยต่อเนื่อง เพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินนโยบายและมีมาตรการที่เหมาะสม โดยพบว่าภาวะการมีงานทำและการว่างงานในภาพรวมยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่แต่ละภาคส่วนฟื้นตัวจากการแพร่ระ...
วัคซีนโควิด
15 กันยายน 2022

รัฐบาลเปิดไทม์ไลน์ผลิตวัคซีนโควิดฝีมือคนไทย คาดเสร็จสมบูรณ์ในปีหน้า ก่อนขึ้นทะเบียนนำออกใช้ภายในปี 2567

วันนี้ (15 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำ และเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบกลางปี 2563 วงเงินรวม 995.03 ล้านบาท เพื่อดำเนินการใน 3 กิจกรรม   สำหรั...
ไตรศุลี ไตรสรณกุล
6 กันยายน 2022

ครม. มีมติอนุมัติเห็นชอบแต่งตั้ง ข้าราชการประจำกระทรวง-สำนักนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (6 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 6 กันยายน 2565 ประกอบด้วย   การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม) ครม. มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน...
ไตรศุลี ไตรสรณกุล
6 กันยายน 2022

ครม. เห็นชอบงบ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ-แผนงานปี 66 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ในงานปิโตรเลียม

วันนี้ (6 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบงบประมาณจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 182 ล้านบาท) และแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย โดยองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย มีฐานะเป็นนิติบุคคล เกิดขึ้นจากบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วม เพื่อแส...
ไตรศุลี ไตรสรณกุล
6 กันยายน 2022

ครม. อนุมัติพิจารณาบำเหน็จความชอบพิเศษให้ จนท.ด้านยาเสพติด ไม่เกิน 12,309 อัตรา คาดมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 80 ล้านบาท

วันนี้ (6 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้มีการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 ในอัตราไม่เกิน 12,309 อัตรา ซึ่งจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนปกติในแต่ละครึ่งปี อัตราร้อยละ 1 ของฐานในการคำนวณ แต่เมื่อรวมกับการเลื่อ...
นกชนหิน
6 กันยายน 2022

ครม. กำหนดให้ ‘นกชนหิน’ เป็นสัตว์ป่าสงวนลำดับที่ 20 หลังถูกคุกคามอย่างหนัก พบอยู่ในธรรมชาติไม่เกิน 100 ตัว

วันนี้ (6 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวนเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ นกชนหิน (Rhinoplax Vigil) โดยจะเป็นสัตว์ป่าสงวนลำดับที่ 20 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เนื่องจากนกชนหินเป็นสัตว์ป่าหายาก ใกล้สูญพันธุ์ จำเป็นต...
รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
28 สิงหาคม 2022

รัฐบาลแจง รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-โคราช เป็นตามแผนก่อสร้าง พรฎ.เวนคืนที่ดินในเส้นทางมีผลบังคับใช้แล้ว

วันนี้ (28 สิงหาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธาของโครงการระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 250....
24 สิงหาคม 2022

ครม. เห็นชอบรับรอง 9 วัดคาทอลิก เป็นวัดคาทอลิกตามกฎหมายครั้งแรกในรอบ 93 ปี

วานนี้ (23 สิงหาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรับรองวัดคาทอลิกเป็นวัดคาทอลิกตามกฎหมายจำนวน 9 วัด ได้แก่ วัดศีลมหาสนิท (ตลิ่งชัน), วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ (ลาดพร้าว), วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก (ซอยนาคสุวรรณ), วัดพระเมตตา (เชียงแสน), วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ (เชียงของ), วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (เชียงค...

Close Advertising