×

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ใบกระท่อม
23 ตุลาคม 2021

เตือนประชาชนบริโภคกระท่อมด้วยความระมัดระวัง เผย อย. กำลังออกประกาศให้นำไปเป็นส่วนประกอบอาหารได้

วันนี้ (23 ตุลาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่มีการแก้ไข พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) และกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 มีผลให้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา การครอบครองและการขายใบสดพืชกระท่อมโดยไม่ได้ปรุงหรือทำเป็นอาหารสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ทำให้ปราก...
เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา
17 ตุลาคม 2021

เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี 29 จังหวัด 18 ต.ค. นี้ เงินเข้ารอบแรก 8 พ.ย.

วันนี้ (17 ตุลาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ อายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ใน 29 จังหวัด ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จะเปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกา...
Department of Corrections
28 กันยายน 2021

ครม. อนุมัติงบกลาง 3,810 ล้านบาท ให้กรมราชทัณฑ์ เนื่องจากค่าวัสดุอาหารไม่เพียงพอ หวั่นกระทบภาพลักษณ์ราชการ

วันนี้ (28 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,810 ล้านบาท ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เนื่องจากค่าวัสดุอาหารไม่เพียงพอ    โดยกระทรวงยุติธรรมระบุว่า กรมราชทัณฑ์ได้รับงบประมาณรายจ่ายปร...
Acts of solve flood-drought
11 กันยายน 2021

ออกกฎกระทรวง 3 ฉบับ ให้ประชาชนได้รับชดเชยเมื่อรัฐใช้ที่ดิน-สิ่งก่อสร้างแก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง

วันนี้ (11 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ได้ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ในการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประชาชน เพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้ำ หรือระบายน้ำผ่านเข้าไปในที่ดินได้ โดยต้องกำหนด...
ไตรศุลี ไตรสรณกุล
7 กันยายน 2021

ครม. ขึ้นเงินเดือนครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ระดับ ปวช. 450 บาท เป็น 9,032.50 บาทต่อปี

วันนี้ (7 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยเพิ่มขึ้น 450 บาทต่อคนต่อปี จากอัตรา 8...
ไตรศุลี ไตรสรณกุล
7 กันยายน 2021

ครม. อนุมัติต่อเวลาอธิบดีกรมการแพทย์ต่อไปอีก 1 ปี เนื่องจากมีภารกิจสำคัญจัดการโควิด

วันนี้ (7 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 เนื่องจากมีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
สธ. ชี้หายป่วยโควิดแล้วให้ฉีดวัคซีนภายใน 1-3 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มป่วย ถ้าฉีด 2 เข็มแล้วไม่ต้องฉีดเพิ่ม
5 กันยายน 2021

สธ. ชี้หายป่วยโควิดแล้วให้ฉีดวัคซีนภายใน 1-3 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มป่วย ถ้าฉีด 2 เข็มแล้วไม่ต้องฉีดเพิ่ม

วันนี้ (5 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่ขณะนี้ได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการให้วัคซีนแก่ผู้ที่เคยป่วยโควิดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร หายป่วยแล้วยังต้องรับวัคซีนหรือไม่ หรือหากต้องรับ ต้องเว้นระยะเวลาตั้งแต่เริ่มป่วยนานเพียงใด       ทั้งนี้ ได้สอบถามกรณีนี้ไปยังกระทรวงสาธารณสุข...
ATK
5 กันยายน 2021

นายกฯ สั่งเตรียมพร้อมแจก ATK 8.5 ล้านชุด ฝาก สธ.-สปชส. อธิบายขั้นตอนการใช้ คาดเริ่มแจกจ่าย 15 ก.ย. นี้

วันนี้ (5 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมความพร้อมการกระจายชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง หรือ Antigen Test Kit (ATK) ภายหลังผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมได้ลงนามสัญญาจัดซื้อชุดตรวจ...
ไตรศุลี ไตรสรณกุล
30 สิงหาคม 2021

ครม. อนุมัติงบกลาง 105 ล้านบาท ให้กรมประชาสัมพันธ์ใช้จ่ายโครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน

วันนี้ (30 สิงหาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 105.59 ล้านบาทให้กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน (Thailand Prevention) สำหรับผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพั...
measure for traveling across the province
30 สิงหาคม 2021

นายกฯ สั่งคุมเข้มมาตรการการเดินทางข้ามจังหวัดสีแดงเข้ม หลังคลายล็อกให้เดินทางได้เท่าที่จำเป็น 1 ก.ย.

วันนี้ (30 สิงหาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคบางส่วน ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้การขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้มให้สามารถดำเนินการ โดยกำหนดจำนวนผู้โดยสารไม...