×

มหาดไทยไฟเขียวพื้นที่ท่องเที่ยวเปิดผับยาวถึงตี 4 เตรียมออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์-แนวทางปฏิบัติ

โดย THE STANDARD TEAM
26.10.2023
  • LOADING...
ผับ

วานนี้ (25 ตุลาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวถึงกรณีการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการขยายเวลาการเปิดสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวในบางพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ได้มอบหมาย ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพื้นที่ท่องเที่ยว เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการในกรณีที่จะกำหนดเป็นเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น. ได้ ซึ่งกฎกระทรวงนี้จะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพในภาคการท่องเที่ยว สามารถขอขยายระยะเวลาสถานบริการได้ โดยหากพื้นที่ใดขออนุญาตเข้ามา และสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขและกฎกระทรวง

 

“การออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อเป็นการไม่เลือกปฏิบัติว่าภาครัฐไปอนุญาตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้ หากพื้นที่ใด จังหวัดใดมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติได้ตามที่กฎกระทรวงกำหนดก็ยื่นขอมาทางมหาดไทย และท่านรัฐมนตรีก็จะประกาศให้รายพื้นที่ตามความพร้อม ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ไม่ได้เลือกช่วงเวลาหรือเลือกพื้นที่ ขณะเดียวกันก็สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้เพื่อลดผลกระทบที่อาจตามมาจากการขยายเวลาเปิดสถานบริการได้” ไตรศุลีกล่าว 

 

ไตรศุลีกล่าวอีกว่า อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบหลักการซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในครั้งนี้แล้ว และกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน ประกอบด้วย การยกร่างกฎกระทรวง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบก่อนนำออกรับฟังความคิดเห็นและเสนอเข้าที่ประชุม ครม. อนุมัติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามอีกครั้งก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising