×

สมเกียรติ ประจำวงษ์

สมเกียรติ ประจำวงษ์
30 กันยายน 2021

กอนช. ชี้ น้ำท่วมมีแนวโน้มลดลง ตั้งเป้าเคลียร์สถานการณ์ภายใน 20 วัน

วันนี้ (30 กันยายน) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) แถลงถึงประเด็นสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำท่วมล่าสุด ร่วมกับ ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และ สมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ว่า จากการติดตามข้อมูลสถานการณ์พาย...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ
9 สิงหาคม 2021

ประวิตร สั่งเร่งรัดแผนฟื้นฟู ‘คลองแสนแสบ’ ให้กลับมาใสสะอาด กำชับ กทม. บริหารแผนรับมือฝนปี 2564

วันนี้ (9 สิงหาคม) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.), สำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการ สทนช. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ...
13 สิงหาคม 2020

ครม. อนุมัติงบกลางกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท แก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง รวม 14 โครงการ ครอบคลุม 76 จังหวัด

วันนี้ (13 สิงหาคม) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 11,893 ล้านบาท สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ...
21 พฤษภาคม 2020

ประวิตรสั่งตั้งคณะทำงานพัฒนาน้ำบาดาล แก้ปัญหาการขุดเจาะให้สอดคล้องแผนของรัฐบาล

วันนี้ (21 พฤษภาคม) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ สทนช. เร่งดำเนินการตั้งคณะทำงานกำหนดพื้นที่พัฒนาน้ำบาดาลขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณา วิเคราะห์ปริมาณน้ำบาดาล กำหนดแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การขุดเจาะน้ำบาดาล ตลอดจนการบริหารศักยภาพน้ำบาดาลในภาพรวม การ...
19 กุมภาพันธ์ 2020

สทนช. เร่งเจือจางความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อผลิตประปาอย่างต่อเนื่องในช่วงแล้งนี้

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะ ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อระบายน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมายังลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อเจือจางความเค็มบริเวณปากคลองมหาสวัสดิ์และบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ ‘โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกล...
6 มกราคม 2020

ทะเลหนุน 8-15 ม.ค. น้ำเจ้าพระยาลิ่มความเค็มเพิ่ม เร่งเดินหน้าผันน้ำแม่กลองไล่น้ำเค็ม

วันนี้ (6 มกราคม) สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมแก้ไขปัญหาการรุกตัวน้ำเค็มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและมาตรการรองรับว่า จากการคาดการณ์พบว่า ช่วงประมาณวันที่ 8-15 มกราคมนี้ ลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำโดยตรง    ดังนั้น มาตรการเร่งด่วนนอก...
5 กันยายน 2019

สทนช. เผย พายุโพดุล-คาจิกิทำน้ำไหลเข้าอ่างฯ เพิ่ม 7 พันล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแผนบริหารน้ำให้เหมาะสม

เมื่อวานนี้ (4 ก.ย.) สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการติดตามนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย โดยระบุว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีพายุที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยถึง 2 ลูก คือ พายุโซนร้อนโพดุลที่ส่งผลกระทบโดยตรง ทำให้เกิดฝนตกหนั...
13 สิงหาคม 2019

สทนช. ถกประเทศสมาชิกร่วมแก้วิกฤตน้ำโขงผันผวน ใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

วันนี้ (13 ส.ค.) สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำโขงที่มีความผันผวนมากในปีนี้ และเกิดสถานการณ์น้ำแล้งในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ดังนั้น สทนช. ในฐานะคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำ (ฝ่ายไทย) กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง จึงกำหนดจัดให...
12 พฤศจิกายน 2018

ภาคใต้ฝนตกหนักน้ำมาก 11 จังหวัดเหนือ-อีสานเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค

วันนี้ (12 พ.ย. 61) เวลา 9.30 น. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ 10/2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ โดยมีสาระสำคัญใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1. การติดตามสภาพอากาศภาคใต้ที่อยู่ในช่วงฤดูฝน สถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน การให้ความช่วยเหลือพื้...
10 สิงหาคม 2018

เฝ้าระวัง 8 เขื่อนใหญ่ น้ำทะลุ 80% จับตามรสุมผ่าน ฝนตกมากตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม

วันนี้ (10 ส.ค.) เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการแถลงข่าวการบริหารจัดการแบบบูรณาการ…แก้วิกฤตน้ำท่วมในห้วงฤดูฝน ปี 2561 ที่ห้องแถลงข่าวตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล   โดยเลขาธิการ สทนช. เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ มีอ่าง...


X
Close Advertising