×

ร่างรัฐธรรมนูญ

18 พฤศจิกายน 2020

ส.ส.-ส.ว. เข้าสู่วาระการลงมติร่างแก้ไข รธน. ทั้ง 7 ฉบับ

วันนี้ (18 พฤศจิกายน) ที่ประชุมร่วมของรัฐสภา ในวาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ ได้มีการอภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้กำลังเข้าสู่วาระการลงมติว่าจะรับหรือไม่รับร่างใด โดยขณะนี้สมาชิกเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภาคือ 732 คน คะแนนกึ่งหนึ่งอยู่ที่ 366 เสียง แต่การได้เสียง 366 เสียงขึ้นไป ยังไม่ได้หมายความว่าที่ประชุมรัฐสภารับหลักการร่างแก้ไ...
จอน อึ๊งภากรณ์
18 พฤศจิกายน 2020

จอน เชื่อร่าง iLaw ถูกตีตก เหตุซีกหนึ่งของสภาไม่อยู่กับความเป็นจริงของสังคมไทยปัจจุบัน

วันนี้ (18 พฤศจิกายน) จอน อึ๊งภากรณ์ ในฐานะผู้แทนภาคประชาชน นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับ iLaw กล่าวถึงภาพรวมต่อการชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภาวานนี้ว่า พอใจกับการทำหน้าที่ของ ส.ส. ในสภาส่วนใหญ่ แต่ไม่ค่อยพอใจกับการทำหน้าที่ของ ส.ว. บางคน เพราะมีลักษณะกล่าวหาในทางร้ายกับองค์กรที่ตนภูมิใจคือ iLaw เพราะองค์กรของตนทำในสิ่งที่ถูกต้องโปร่งใส และหากให้เหตุผลไม่เห็...
ไพบูลย์อภิปราย หากต้องการปกป้องสถาบันฯ ขอให้โหวตคว่ำร่างแก้ รธน. ที่เสนอโดย iLaw
17 พฤศจิกายน 2020

ไพบูลย์อภิปราย หากต้องการปกป้องสถาบันฯ ขอให้โหวตคว่ำร่างแก้ รธน. ที่เสนอโดย iLaw

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ที่ประชุมรัฐสภาได้เปิดโอกาสให้ ส.ส. และ ส.ว. อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนที่ iLaw เป็นผู้แทนเสนอ    ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า iLaw เป็นองค์กรที่ได้รับทุนจากต่างชาติ ซึ่งไม่เหมาะที่จะเข้ามาทำงานการเมือง โดยเฉพาะการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ หนักไปกว่า...
iLaw เสนอญัตติร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน เปิดให้สังคมถกเถียงได้ทุกประเด็น ออกแบบกติกาใหม่ที่ยอมรับร่วมกันได้
17 พฤศจิกายน 2020

iLaw เสนอญัตติร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน เปิดให้สังคมถกเถียงได้ทุกประเด็น ออกแบบกติกาใหม่ที่ยอมรับร่วมกันได้

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) จอน อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ในฐานะผู้ริเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับของภาคประชาชน ที่เข้าแถลงหลักการและเหตุผลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมีผู้ร่วมลงรายชื่อกว่า 1 แสนคน ที่ต้องการเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และได้เล็งเห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญใ...
วิปรัฐบาลมีมติรับร่างแก้ รธน. ฉบับ 1-2 ส่วนร่าง 3-6 งดออกเสียง ร่าง iLaw ขอฟังรายละเอียดก่อนตัดสินใจ
16 พฤศจิกายน 2020

วิปรัฐบาลมีมติรับร่างแก้ รธน. ฉบับ 1-2 ส่วนร่าง 3-6 งดออกเสียง ร่าง iLaw ขอฟังรายละเอียดก่อนตัดสินใจ

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส. นครศรีธรรมราช ประธานวิปพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยถึงผลการประชุมวิปรัฐบาลว่าที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่จะประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้ โดยเริ่มต้นด้วยรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนรับหลักการทั้ง 6 ฉบับที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จ...
เครือข่าย People Go ออกแถลงการณ์จากราษฎร์ดำเนินสู่ราษฎร์สภา รัฐสภาต้องรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
16 พฤศจิกายน 2020

เครือข่าย People Go ออกแถลงการณ์จากราษฎร์ดำเนินสู่ราษฎร์สภา รัฐสภาต้องรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เครือข่าย People Go ออกแถลงการณ์ ‘จากราษฎร์ดำเนินสู่ราษฎร์สภา’ รัฐสภาต้องรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยในวันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้ ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีวาระพิจารณารับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ประชาชนร่วมกันลงชื่อสนับสนุนกว่า 1 แสนรายชื่อรวมอยู่ด้วยนั้น   ...
นิกร จำนง โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ มีมติให้ทำประชามติหลังวาระ 3 ส.ว.
9 ตุลาคม 2020

อนุกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ มีมติให้ทำประชามติหลังวาระ 3 ส.ว. ชี้ แก้ตั้ง สสร. อาจขัดกฎหมาย

วันนี้ (9 ตุลาคม) นิกร จำนง โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ เสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ก่อนรับหลักการ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการในขณะนี้ว่า ได้มีการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ประเด็นเกี่ยวกั...
16 สิงหาคม 2018

สนช. ถอย จ่อถอนร่างแก้กฎหมาย กกต. ปมผู้ตรวจการฯ ออก หลังโปรดเกล้าฯ กกต. ชุดใหม่

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. กล่าวถึงกรณีที่ 36 สนช. ร่วมลงชื่อแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเด็นผู้ตรวจการเลือกตั้งว่า     เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กกต. ชุดใหม่ จำนวน 5 คนลงมาแล้ว และพร้อมที่จะทำงานได้ทันที ดังนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับร่างพระราชบ...


X
Close Advertising