×

ร่างรัฐธรรมนูญ

24 เมษายน 2024

ภาคประชาชนยืนยันไม่สามารถ Vote Yes ให้คำถามประชามติของรัฐบาลที่ติดล็อก นำหมวด 1-2 มาเป็นประเด็นขัดแย้ง

วันนี้ (24 เมษายน) เครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญได้อ่านแถลงการณ์แสดงความคิดเห็นและจุดยืนต่อกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และคำถามประชามติของรัฐบาล โดยระบุว่า หลังจากวันที่ 23 เมษายน 2567 รัฐบาลมีมติให้ทำประชามติเพื่อไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งวางแผนจะทำประชามติ 3 ครั้ง และในครั้งแรกจะจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567   ...
ภูมิธรรม เวชยชัย
3 ตุลาคม 2023

ชมคลิป: สด! ภูมิธรรม แจง ดิจิทัลวอลเล็ต – ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ | THE STANDARD

ภูมิธรรม แจง ดิจิทัลวอลเล็ต - ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ...
19 สิงหาคม 2023

19 สิงหาคม 2550 – ประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรกของไทย

การออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ถือเป็นการออกเสียงประชามติครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2549    สำหรับจุดเริ่มต้นของการลงประชามติคือ ภายหลังการรัฐประหาร 2549 มีการแต่งตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก่อนนำมาให้ประชาชนลงประชามติให้ค...
7 สิงหาคม 2023

7 สิงหาคม 2559 – วันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และคำถามพ่วงให้ ส.ว. ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีการจัดออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และคำถามพ่วงประชามติ โดยผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจาก กกต. ระบุว่า   - จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 50,071,589 คน - มีผู้มาใช้สิทธิ 29,740,677 คน คิดเป็นร้อยละ 59.40 - บัตรดี 28,804,432 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96....
BREAKING_NEWS
8 กันยายน 2022

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ตีตกร่างแก้ไข รธน. ตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ – อีก 3 ร่างก็ไม่ผ่าน

วันนี้ (7 กันยายน) หลังจากรัฐสภาเริ่มลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 4 ร่าง ในวาระที่ 1 ตั้งแต่ช่วงเวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา โดยใช้วิธีการลงคะแนนแบบขานชื่อรายบุคคล ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรัฐสภาอยู่ 727 คน   สำหรับผลการลงมติมร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ มีดังนี้   1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... แก...
ร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน
17 พฤศจิกายน 2021

รู้จัก 3 ส.ว. โหวตรับหลักการร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน

ภายหลังการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนที่ พริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ   ล่าสุด ที่ประชุมมีมติ 473 ต่อ 206 เสียง ไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว โดยแบ่งเป็นคะแนนของสมาชิกสภ...
ปิยบุตร-พริษฐ์
17 พฤศจิกายน 2021

ปิยบุตร-พริษฐ์ ปลุกอย่าสิ้นหวัง หลังสภาโหวตคว่ำร่างแก้ รธน. ฝากพรรคการเมืองผลักดันเป็นนโยบาย

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ที่รัฐสภา ปิยบุตร แสงกนกกุล และ พริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะแกนนำกลุ่ม Re-Solution แถลงข่าวภายหลังรัฐสภามีมติไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชน ด้วยคะแนนเสียงรับหลักการ 206 ไม่รับหลักการ 473 งดออกเสียง 6   พริษฐ์กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังที่ข้อเสนอในร่างไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติ เพราะทุกข้อเสนอไม่ได้สุดโต่ง และไม่ได้ต้องก...
มติรัฐสภา ‘ตีตก’ ร่างแก้ รธน. ฉบับประชาชน ในวาระที่ 1
17 พฤศจิกายน 2021

มติรัฐสภา ‘ตีตก’ ร่างแก้ รธน. ฉบับประชาชน ในวาระที่ 1

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาลงคะแนนในวาระที่ 1 ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 (ขั้นรับหลักการ) ซึ่ง พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ   ผลปรากฏว่า ที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติ ดังนี้   ...
BREAKING_NEWS
17 พฤศจิกายน 2021

ที่ประชุมรัฐสภา ตีตกร่าง รธน. ฉบับประชาชน โหวตไม่ผ่านวาระที่ 1

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีนัดหมายลงมติในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ซึ่ง พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป...
วันชัย สอนศิริ
16 พฤศจิกายน 2021

วันชัย ชี้ร่างแก้ รธน. ฉบับประชาชน แม้เสนอให้ ส.ว. อยู่ต่อก็โหวตไม่รับ เหตุมองไม่รอบด้าน มีเจตนาซ่อนลึก

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อภิปรายร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ประเด็นการรวมศูนย์อำนาจของประเทศไว้ที่สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยโอนอำนาจของรัฐสภาไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด รวมถึงอำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะผู้ตรวจการ 3 ชุด คือผู้ตรวจการกองทัพ ผู้ตรวจการศาลและศาลรัฐธรรมนูญ...

X
Close Advertising