×

ร่างรัฐธรรมนูญ

BREAKING_NEWS
8 กันยายน 2022

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ตีตกร่างแก้ไข รธน. ตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ – อีก 3 ร่างก็ไม่ผ่าน

วันนี้ (7 กันยายน) หลังจากรัฐสภาเริ่มลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 4 ร่าง ในวาระที่ 1 ตั้งแต่ช่วงเวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา โดยใช้วิธีการลงคะแนนแบบขานชื่อรายบุคคล ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรัฐสภาอยู่ 727 คน   สำหรับผลการลงมติมร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ มีดังนี้   1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... แก...
ร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน
17 พฤศจิกายน 2021

รู้จัก 3 ส.ว. โหวตรับหลักการร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน

ภายหลังการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนที่ พริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ   ล่าสุด ที่ประชุมมีมติ 473 ต่อ 206 เสียง ไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว โดยแบ่งเป็นคะแนนของสมาชิกสภ...
ปิยบุตร-พริษฐ์
17 พฤศจิกายน 2021

ปิยบุตร-พริษฐ์ ปลุกอย่าสิ้นหวัง หลังสภาโหวตคว่ำร่างแก้ รธน. ฝากพรรคการเมืองผลักดันเป็นนโยบาย

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ที่รัฐสภา ปิยบุตร แสงกนกกุล และ พริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะแกนนำกลุ่ม Re-Solution แถลงข่าวภายหลังรัฐสภามีมติไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชน ด้วยคะแนนเสียงรับหลักการ 206 ไม่รับหลักการ 473 งดออกเสียง 6   พริษฐ์กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังที่ข้อเสนอในร่างไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติ เพราะทุกข้อเสนอไม่ได้สุดโต่ง และไม่ได้ต้องก...
มติรัฐสภา ‘ตีตก’ ร่างแก้ รธน. ฉบับประชาชน ในวาระที่ 1
17 พฤศจิกายน 2021

มติรัฐสภา ‘ตีตก’ ร่างแก้ รธน. ฉบับประชาชน ในวาระที่ 1

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาลงคะแนนในวาระที่ 1 ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 (ขั้นรับหลักการ) ซึ่ง พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ   ผลปรากฏว่า ที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติ ดังนี้   ...
BREAKING_NEWS
17 พฤศจิกายน 2021

ที่ประชุมรัฐสภา ตีตกร่าง รธน. ฉบับประชาชน โหวตไม่ผ่านวาระที่ 1

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีนัดหมายลงมติในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ซึ่ง พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป...
วันชัย สอนศิริ
16 พฤศจิกายน 2021

วันชัย ชี้ร่างแก้ รธน. ฉบับประชาชน แม้เสนอให้ ส.ว. อยู่ต่อก็โหวตไม่รับ เหตุมองไม่รอบด้าน มีเจตนาซ่อนลึก

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อภิปรายร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ประเด็นการรวมศูนย์อำนาจของประเทศไว้ที่สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยโอนอำนาจของรัฐสภาไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด รวมถึงอำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะผู้ตรวจการ 3 ชุด คือผู้ตรวจการกองทัพ ผู้ตรวจการศาลและศาลรัฐธรรมนูญ...
วันชัย สอนศิริ
16 พฤศจิกายน 2021

ชมคลิป: วันชัย ชี้ผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโลกสวย อุดมการณ์เกินจริง ไม่อาจรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้

วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายในที่ประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับประชาชน โดยระบุว่าสิ่งที่ผู้เสนอเข้ามาโดยอ้างว่าต้องการล้างมรดก คสช. เป็นการมองโลกแค่ด้านเดียว ไม่ได้มองให้รอบด้านว่าบริบทสังคมไทยบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือไม่ เบื้องหลังคนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยั...
พริษฐ์ วัชรสินธุ
16 พฤศจิกายน 2021

ชมคลิป: ไอติม พริษฐ์ เสนอกำจัดไวรัส ‘ประยุทธ์’ แก้รัฐธรรมนูญยกเลิก ส.ว.

ฟังคลิป พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. อภิปรายในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยกล่าวถึงเหตุผลของการสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เชิงเปรียบเปรยว่า ประเทศไทย ณ วันนี้เปรียบดั่งคนป่วยที่มีโรคหรือปัญหาทางสังคม อันเ...
democrat party
10 กันยายน 2021

ประชาธิปัตย์ ขอบคุณทุกฝ่ายโหวตผ่านวาระ 3 สะท้อนแก้ยาก แต่แก้ได้ หากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน

วันนี้ (10 กันยายน) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวภายหลังประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่บริเวณชั้น 1 อาคารรัฐสภา (วาระลงมติร่างรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3) ว่า พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะเจ้าของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่งผ่านที่ประชุมรัฐสภาไปเมื่อสักครู่ ซึ่งต้องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกฝ่า...
constitutional-amendments-10092021
10 กันยายน 2021

ผลการลงมติแก้ระบบเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ วาระ 3

วันนี้ (10 กันยายน) ที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีการนัดหมายลงมติในวาระ 3 ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญในการแก้จำนวน ส.ส. เขต และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ โดยเฉพาะการกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ ซึ่งจะย้อนกลับไปใช้ระบบเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540   หลังเปิดประชุมเวลา 09.00 น. โดยมี ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธาน ได้เข้าสู่...

Close Advertising