×

พ.ร.บ.คุมสื่อ

7 กุมภาพันธ์ 2023

รัฐสภาล่มก่อนลงมติ พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมสื่อฯ วาระ 1 สมาชิกแสดงตนเพียง 181 คน จากทั้งหมด 667 คน

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ   โดยได้มีการอภิปรายจากสมาชิกรัฐสภา ทั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่ง ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาล...
7 กุมภาพันธ์ 2023

“สื่อมีปัญหาเรื่องมาตรฐานจริยธรรม” ส.ว. สมชาย บอกสื่อมีส่วนเกิดวิกฤตการเมือง ขอรัฐสภารับหลักการ พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมสื่อฯ

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. ว่าเรื่องของการปฏิรูปสื่อมวลชนเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานตั้งแต่ปี 2550 ว่าควรมีสื่อซึ่งเป็นสุนัขเฝ้าบ้านของประชาชนอย่างไร ซึ่งหากสื่อมวลชนไม่มีความรับผิดชอบ สังคมจะได้รับการสื่อสารที่เป็...
7 กุมภาพันธ์ 2023

มัลลิกาท้วง พ.ร.บ.คุมสื่อ ของรัฐบาล นำไปสู่ความขัดแย้ง ไม่ตกผลึกทางความคิด สะท้อนการใช้อำนาจแทรกแซงความอิสระ

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 8 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ บรรจุวาระวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นั้นเป็นการที่ทั้งสองสภาจะต้องพิจารณาพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตร...
7 กุมภาพันธ์ 2023

เปิดประชุมร่วมรัฐสภาวุ่น หลังประธานเลื่อนวาระถกร่าง พ.ร.บ.คุมสื่อ ขึ้นมาแทน จับตาท่าที ส.ส.-ส.ว. หวังตีกรอบสื่อ

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) ที่รัฐสภา การประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งมี พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา เป็นประธานที่ประชุม ได้มีการเลื่อนระเบียบวาระร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ    ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 เมื...
พ.ร.บ.คุมสื่อ
7 กุมภาพันธ์ 2023

สื่อมองอย่างไรกับ พ.ร.บ.คุมสื่อ ที่เสนอโดยรัฐบาล

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 8 มีการบรรจุวาระเร่งด่วน พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ   โดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาหลายส่วน แต่ส่วนที่ได้รับความสนใจคือการให้จัดตั้ง ‘สภาวิชาชีพสื่อมวลชน’ ที่จะคอยตรวจสอบและสั่งลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวล...
พ.ร.บ.คุมสื่อ
6 กุมภาพันธ์ 2023

สมาคมนักข่าวฯ เสนอถอน พ.ร.บ.คุมสื่อ แนะให้ชี้แจงและรับฟังความเห็นรอบด้าน ห่วงเป็นการบังคับปฏิรูป

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2) เป็นพิเศษ ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมีการบรรจุวาระเร่งด่วน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ... ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอบรรจุอยู...
X
Close Advertising