×

รัฐสภาล่มก่อนลงมติ พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมสื่อฯ วาระ 1 สมาชิกแสดงตนเพียง 181 คน จากทั้งหมด 667 คน

โดย THE STANDARD TEAM
07.02.2023
  • LOADING...

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

 

โดยได้มีการอภิปรายจากสมาชิกรัฐสภา ทั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่ง ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลมีทั้งผู้อภิปรายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ส่วน ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงของผู้เสนอ โดยมี ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจง

 

เวลา 17.30 น. ประธานในที่ประชุมเรียกสมาชิกรัฐสภาแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม โดยสมาชิกรัฐสภาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมด 667 คน ปรากฏว่ามีองค์ประชุมแสดงตนเพียง 181 คน ทำให้ประธานในที่ประชุมต้องสั่งปิดประชุมทันที

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising