×

การประปาส่วนภูมิภาค

5 พฤษภาคม 2020

เปิดเงื่อนไขใช้น้ำประปาฟรี-ได้ส่วนลด การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค

วันนี้ (5 พฤษภาคม) ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้     มาตรการของการประปานครหลวง ประกอบด้วย    ลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือน เม.ย.-มิ.ย. นี้ (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือน พ.ค.-ก.ค.)     ...
28 มีนาคม 2020

4 ขั้นตอนรับเงินประกันประปา เริ่มลงทะเบียน 15 เม.ย. รับเงิน 5 พ.ค.

การประปาส่วนภูมิภาคได้ออกประกาศชี้แจงการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนเป็นต้นไป    โดยผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่พักอาศัย) สามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปาได้ตามช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ LINE ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้    กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ&nb...

X
Close Advertising