×

เปิดเงื่อนไขใช้น้ำประปาฟรี-ได้ส่วนลด การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค

โดย THE STANDARD TEAM
05.05.2020
 • LOADING...

วันนี้ (5 พฤษภาคม) ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

   

มาตรการของการประปานครหลวง ประกอบด้วย 

 

 1. ลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือน เม.ย.-มิ.ย. นี้ (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือน พ.ค.-ก.ค.)

   

– กรณีที่ 1 ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบ

 

– กรณีที่ 2 ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำมากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นค่าน้ำประปาสำหรับน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตรแรก และส่วนที่ใช้เกินลดค่าน้ำในอัตรา 20%

 

 1. คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ

 

 1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี และ CenPay เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.-30 มิ.ย. นี้

   

 1. ยกเว้นการตัดน้ำประปาทั้งชั่วคราวและถาวร (งดผูกลวดและถอดมาตรน้ำ) เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-30 ก.ย. นี้

 

ด้านมาตรการของการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

 

 1. ลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท ในอัตรา 20% ยกเว้นผู้ใช้น้ำส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดค่าน้ำประปาในอัตรา 3% (ไม่รวมค่าบริการรายเดือน) เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย. นี้

  

 1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปาเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและ 7-Eleven ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.-30 มิ.ย. นี้ และที่เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 มิ.ย. นี้

   

 1. ขยายเวลารับชำระผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปา จากภายใน 10 วันเป็นภายใน 20 วัน เป็นเวลา 3 เดือน (ใบแจ้งค่าน้ำเดือน เม.ย.-มิ.ย. นี้)

 

 

มาตรการการประปานครหลวง

 

ขยายเวลาชำระค่าน้ำประปา (มาตรการเดิม) 

 • เฉพาะโรงแรมและกิจการให้เช่าที่พักอาศัย ผ่อนได้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับรอบใช้น้ำเดือน เม.ย.-พ.ค. นี้

 

ลดค่าน้ำ-ใช้น้ำฟรี

 • ใช้น้ำไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นค่าน้ำประปา ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบ
 • ใช้น้ำมากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นค่าน้ำประปาสำหรับ 10 ลูกบาศก์เมตรแรก ส่วนที่เกินลดค่าน้ำ 20%

คืนเงินประกัน

 • สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย และประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ 

 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมจ่ายค่าน้ำ

 • เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส, 7-Eleven, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี และ CenPay 
 • ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.-30 มิ.ย. นี้

 

ยกเว้นการตัดน้ำ 6 เดือน

 • งดผูกลวด และถอดมาตรวัดน้ำ 
 • ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-30 ก.ย. นี้

 

มาตรการการประปาส่วนภูมิภาค

 

 

 

ขยายเวลาชำระค่าน้ำประปา (มาตรการเดิม) 

 • เฉพาะโรงแรมและกิจการให้เช่าที่พักอาศัย ผ่อนได้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับรอบใช้น้ำเดือน เม.ย.-พ.ค. นี้

 

คืนเงินประกัน (มาตรการเดิม) 

 • สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย

 

ลดค่าน้ำ

 • สำหรับผู้ใช้น้ำทุกประเภท ได้ส่วนลด 20% 
 • ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ ได้ส่วนลด 3%
 • ตั้งแต่รอบใช้น้ำเดือน เม.ย.-มิ.ย. นี้

 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมจ่ายค่าน้ำ

 • เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-Eleven ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.-30 มิ.ย. นี้
 • เมื่อชำระผ่านเทสโก้ โลตัส ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 มิ.ย. นี้

 

ขยายเวลารับชำระผ่านตัวแทน

 • จากภายใน 10 วัน เป็น 20 วัน ระยะเวลา 3 เดือน

 

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising