×

‘ศุภสวัสดิ์’ มาเป็นที่ 1 ในการหยั่งเสียงเลือกอธิการบดีธรรมศาสตร์คนใหม่ พิภพ-ปริญญา ที่ 2 และ 3

โดย THE STANDARD TEAM
22.02.2024
  • LOADING...
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์) ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการเสนอชื่อเพื่อหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากจำนวนทั้งหมด 51 ส่วนงาน 

 

ผลการหยั่งเสียงในเบื้องต้นปรากฏว่า มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 3 ราย คือ ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณะรัฐศาสตร์, รศ.ดร.พิภพ อุดร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ 

 

ผลการนับคะแนนในเบื้องต้น ณ เวลา 20.00 น. พบว่า ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นอันดับที่ 1 ใน 26 ส่วนงาน, รองลงมาคือ รศ.ดร.พิภพ ได้รับการเสนอชื่อเป็นอันดับที่ 1 ใน 12 ส่วนงาน และ ผศ.ดร.ปริญญา ได้รับการเสนอชื่อเป็นอันดับที่ 1 ใน 5 ส่วนงาน 

 

ทั้งนี้ ยังพบว่าใน 27 ส่วนงานระดับคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอน ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ได้รับการเสนอชื่อมาเป็นอันดับ 1 ใน 17 ส่วนงาน

 

หลังจากนี้ ทั้ง 51 ส่วนงานที่มีสิทธิเสนอชื่อ จะได้รายงานผลการเสนอชื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับทราบ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. และคณะกรรมการสรรหาฯ จะได้จัดประชุมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เพื่อรายงานสรุปความคิดเห็น เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ พร้อมทั้งดำเนินการทาบทามบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ และแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้ารับฟังการแถลงแนวทางการบริหารในวันที่ 19 เมษายน เวลา 10.00 น. ต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising