×

เปิด 2 ช่องทาง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

โดย THE STANDARD TEAM
22.11.2023
 • LOADING...

ตามที่สำนักงานประกันสังคม กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. เป็นวันเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมชุดใหม่ หรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 

 

นายจ้าง-ผู้ประกันตน ลงทะเบียนใช้สิทธิ 949,818 แสนคน

 

ก่อนหน้านี้ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ตั้งแต่เปิดให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ นายจ้าง, ผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน 945,609 ราย ฝ่ายนายจ้างจำนวน 4,209 ราย รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 949,818 ราย

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก 2 ช่องทาง

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเท่านั้น
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ และจังหวัดที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

หากไม่พบรายชื่อต้องทำอย่างไร?

 

ทั้งนี้ หากไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นขอแจ้งเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2566 ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ได้ทุกวันในเวลาราชการ

 

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 0 2956 2222 ทุกวันในเวลาราชการ

 

เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

 

 • 11-17 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมทั้งแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบ
 • 18-20 พฤศจิกายน 2566 ผู้สมัครคัดค้านความเห็นของสำนักงานประกันสังคม
 • 21 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
 • 22 พฤศจิกายน 2566 – 14 ธันวาคม 2566 ขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • 1 ธันวาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหมายเลขผู้สมัคร
 • 2-6 ธันวาคม 2566 ขอเพิ่มชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • 18 ธันวาคม 2566 ประกาศเพิ่มชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • 24 ธันวาคม 2566 วันลงคะแนนเลือกตั้ง กำหนดเข้าคูหาเวลา 08.00-16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

 

อ้างอิง: 

 • สำนักงานประกันสังคม
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising