×

ชมคลิป: ชำแหละปัญหา ประกันสังคม | KEY MESSAGES #126

16.03.2024
  • LOADING...

หลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประกันสังคมคือกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีความเกี่ยวข้องกับประชากรกว่า 20 ล้านคน มีมูลค่ากว่า 2.3 ล้านล้านบาท และมีกำไรประมาณ 1 แสนล้านบาทต่อปี

 

แต่เมื่อถามผู้ประกันตนจำนวนมากในระบบประกันสังคมที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือหากเกิดความเสี่ยงต่างๆ กองทุนประกันสังคมดูจะมีหลายเรื่องที่ไม่ตอบโจทย์

 

ทั้งที่หัวใจสำคัญของประกันสังคมคือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต บรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะกับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ

 

การทำงานของประกันสังคมยังคงเป็นแบบเดิมมานานกว่า 30 ปี ที่ต้องตั้งคำถามว่า ตอนนี้ระบบประกันสังคมทำให้ผู้ประกันตนทั้งหลายมีความมั่นคง เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ได้ตามโจทย์ที่ตั้งไว้แล้วหรือยัง?

 

เรื่อง: ตรีนุช อิงคุทานนท์
ตัดต่อ: ชินดนัย มะลิซ้อน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising