×

ปูนซิเมนต์ไทยแจงกำไร Q3/63 โต 4% จากไตรมาสก่อนหน้า อานิสงส์ธุรกิจเคมิคอลส์ฟื้น

โดย THE STANDARD TEAM
29.10.2020
  • LOADING...
ปูนซิเมนต์ไทย กำไร Q3/63 โต ธุรกิจเคมิคอลส์

พิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าผลดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 9,741 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อน โดยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 100,938 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาสก่อนหน้า

 

โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจเคมิคอลส์ที่ดีขึ้น ตามความต้องการสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในประเทศจีนและภูมิภาคเอเชีย ซึ่งบริษัทมี EBITDA เท่ากับ 19,334 ล้านบาท ลดลง 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากไตรมาสก่อนเป็นช่วงที่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทอื่น

 

ทั้งนี้ ผลดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2563 หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทจะมีรายได้จากการขายลดลง 9% ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 57% และมี EBITDA เพิ่มขึ้น 30% จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจเคมิคอลส์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

 

ส่วนรายการสำคัญ (Key Items) ในไตรมาส 3 ปี 2563 ได้รวมขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 461 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2562 ได้รวมการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DTA) จำนวน 1,063 ล้านบาท ของธุรกิจเคมิคอลส์ และขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 762 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมรายการดังกล่าว กำไรสำหรับงวดในไตรมาสนี้ยังคงดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising