×

กทม. ชวนผู้ประกอบการลงทะเบียน SHA สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว หนึ่งในเงื่อนไขขายเหล้าที่ร้านต้องเข้าร่วมประเมิน

โดย THE STANDARD TEAM
31.10.2021
  • LOADING...
SHA

วานนี้ (30 ตุลาคม) ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้ารับการประเมินมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบการ 

 

สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ข้อมูลจาก ททท. ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จำนวนทั้งสิ้น 3,368 แห่ง แบ่งเป็น 10 ประเภท ดังนี้ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 1,350 แห่ง, โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ จำนวน 657 แห่ง, นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 51 แห่ง, ยานพาหนะ จำนวน 315 แห่ง, บริษัทนำเที่ยว จำนวน 427 แห่ง, สุขภาพและความงาม จำนวน 174 แห่ง, ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า จำนวน 82 แห่ง, กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 8 แห่ง, การจัดกิจกรรมประชุม/โรงละคร จำนวน 63 แห่ง, ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ จำนวน 180 แห่ง 

 

รวมทั้งมีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus จำนวน 194 แห่ง ดังนี้ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 6 แห่ง, โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ จำนวน 150 แห่ง, นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง, ยานพาหนะ จำนวน 4 แห่ง, บริษัทนำเที่ยว จำนวน 13 แห่ง, สุขภาพและความงาม จำนวน 7 แห่ง, ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า จำนวน 5 แห่ง, กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง, การจัดกิจกรรมประชุม/โรงละคร จำนวน 1 แห่ง, ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ จำนวน 6 แห่ง 

 

นอกจากนี้ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันพิจารณาและมีความห่วงใยในการเปิดให้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน จึงขอให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA รวมทั้งเคร่งครัดช่วงเวลาการให้บริการให้อยู่ภายในเวลา 21.00 น. ตามที่กำหนด

 

สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการประเมินได้ทางเว็บไซต์ https://www.thailandsha.com/index

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising