×

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจงกรณีข่าวพบหลักฐานการทำ Naked Short Selling ไม่เป็นความจริง

14.12.2023
  • LOADING...

จากประเด็น ‘บจ.รายหนึ่งพบหลักฐานการทำ Naked Short Selling’ ตามที่ปรากฏข่าวจากสื่อรายหนึ่งในวันนี้ (14 ธันวาคม) โดยมีเนื้อหาระบุว่า “บจ.รายหนึ่งพบหลักฐานการทำ Naked Short Selling หลังปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น พบหุ้นของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหายไปรวม 20 ล้านหุ้น โดยไม่ได้ให้ยืมหุ้น” 

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยขอแจ้งผลการตรวจสอบดังนี้ 

 

  1. จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่พบว่าเป็นธุรกรรม Naked Short Selling เนื่องจากผู้ขายมีหุ้นในครอบครองก่อนขายในจำนวนมากกว่าจำนวนที่ขาย โดยได้รับโอนมาก่อนส่งคำสั่งขาย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหลักฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
  2. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) รายดังกล่าวได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ‘แจ้งการมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่’ โดยมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นที่สอดคล้องกับธุรกรรมตามข้อ 1. 

 

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตรวจสอบการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้เน้นย้ำมาตรฐานการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หากพบการกระทำผิดหรือเข้าข่ายฝ่าฝืนซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับ จะมีบทลงโทษทางวินัยต่อไป

 

หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัย หรือพบการกระทำผิดเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ SET Contact Center โทร. 0 2009 9999 หรือ [email protected]

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising