×

14 องค์กรย่านรัชดาฯ ผนึกกำลังจัดโครงการ ‘Care the Whale ขยะล่องหน’ นำถนนรัชดาฯ ไปสู่ย่านลดโลกร้อน [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
17.12.2019
  • LOADING...
Care the Whale ขยะล่องหน

สังคมโลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาความแปรปรวนด้านสภาพภูมิอากาศ อ้างอิงจากรายงาน Southeast Asia and Economics of Global Climate Stabilization ของธนาคารเอเชียเมื่อปี 2558 พบว่าประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก 355.77 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย และในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศอันดับที่ 25 ในการสร้างปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโลก โดยมีอินโดนีเซียแซงเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนและเป็นอันดับที่ 15 ของโลก

 

ดังนั้นในฐานะส่วนหนึ่งของพลเมืองของโลก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงตระหนักถึงปัญหาและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากจุดยืนของแต่ละภาคส่วน ผ่านการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในย่านรัชดาภิเษก พร้อมผนึกกำลัง 4 ภาคส่วน ได้แก่

 

1. นักธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ที่เป็นองค์กรที่จะมีบทบาทในภาคเศรษฐกิจแห่งอนาคต
2. ผู้ประกอบการที่มีที่ตั้งหรือที่ทำการอยู่ในบนถนนรัชดาภิเษก
3. พันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการในห่วงโซ่ของการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน
4. ภาครัฐ ภายใต้ชื่อโครงการ ‘Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District’ เพื่อลดการสร้างขยะจากต้นทาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน สร้างคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความสมดุล และยับยั้งให้ระบบนิเวศเดิมของโลกนั้นไม่เสื่อมสลายไปมากกว่าที่เป็น 

 

Care the Whale

 

โดยโครงการความร่วมมือ ‘Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District’ ครั้งนี้นำร่องโดย 14 องค์กรบนพื้นที่ร่วม 6 แสนตารางเมตร มีพนักงานจาก 14 องค์กรที่อยู่ในพื้นที่กว่า 30,000 คน ร่วมสร้างย่านน่าอยู่โดยอ้างอิงเป้าประสงค์ของสหประชาชาติเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UNSDG Goal) ภายใต้หัวข้อ 13 Climate Action เป็นเป้าหมายหลัก, ข้อ 12 Responsible Consumption and Production เป็นวิธีการ และข้อ 17 Partnership for the Goal ในการขับเคลื่อนการทำงาน พร้อมสร้างความร่วมมือในชุมชนที่เริ่มจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ย่านรัชดาภิเษก นำไปสู่การขยายผลและความร่วมมืออื่นๆ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมบนแนวทาง Circular Economy อย่างต่อเนื่องร่วมกัน ผ่านเครื่องมือ (Tools) จากสถานที่เรียนรู้ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างการสื่อสาร รณรงค์ ขยายเครือข่ายชุมชนต่อไปในอนาคต 

 

Care the Whale

 

สำหรับการดำเนินงานเบื้องต้นให้เป็นต้นทางและนำไปสู่การส่งผลที่ปลายทาง คือการลดขยะที่อาจปล่อยไปสู่ปลายทางที่เป็นสิ่งแวดล้อมอย่างท้องทะเล โดยเครือข่ายแต่ละประเภทองค์กรมีบทบาทต่างๆ กันออกไป ดังนี้

 

  • กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม ในฐานะผู้ริเริ่มการขับเคลื่อน การสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมจากระดับวิถีชีวิต ไปจนถึงองค์กร พื้นที่ ประเทศ และเชื่อมต่อในระดับโลก ทำหน้าที่ออกแบบโครงการ มาตรวัด การวางแผนด้านงานสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสื่อสารและรณรงค์เพื่อสร้าง Social Impact
  • กลุ่มธุรกิจ หมายถึงผู้ประกอบการในย่านรัชดาภิเษก ในฐานะผู้นำและริเริ่มจากการดำเนินการภายในองค์กร สถานประกอบการ ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการตลอด Value Chain ของการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มจากเรื่อง ‘ขยะล่องหน’ การสร้าง Knowledge Management การเป็นศูนย์เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประกาศจุดยืนในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยขับเคลื่อนการทำงานในเรื่องดังกล่าวภายในองค์กร และรายงานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  • ภาคราชการ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมในเชิงความรู้ การอำนวยความสะดวก การให้ความสำคัญ 

 

โครงการ ‘Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District’ เป็นความร่วมมือระหว่าง 14 องค์กรในย่านรัชดาภิเษก ได้แก่

 

1. แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
2. ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
3. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5. IDEO Ratchada-Huay Kwang
6. Emerald Residence
7. อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
8. อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
9. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
12. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย
13. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)

 

นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจะร่วมมือในการพัฒนาเครือข่าย (Platform) โดยสร้างเครื่องมือกลาง ‘Care the Whale Calculator’ ในการออกแบบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผนดำเนินงาน จัดเก็บข้อมูล พัฒนาหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รณรงค์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง การประเมินผล และรายงาน รวมทั้งเชื่อมต่อเครือข่ายองค์กรภายนอกพื้นที่เพื่อให้ห่วงโซ่ (Chain) ของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมรอบด้านบนแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และรณรงค์การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล นำไปสู่การต่อยอดเรียนรู้ออกไปสู่สังคมในวงกว้าง  

 

ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกในวินาทีที่เรากำลังหายใจอยู่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 องศาเซลเซียส และหากพิจารณาจากปริมาณตัวเลข Carbon Budget หรือปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยอย่างต่อเนื่องจากพลังงานฟอสซิล การเกษตร อุตสาหกรรมโดยที่เรายังคงเพิกเฉย คงไม่ต้องบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกกลมๆ ใบนี้ แน่นอนว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือโฮโมเซเปียนส์จะต้องถูกบันทึกว่าเป็นผู้สร้างความล่มสลายของระบบนิเวศทั่วโลก จนแม้แต่สายพันธุ์ของตัวเองก็ไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ตามไปด้วยนั่นเอง

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising