×

เช็กอินถิ่นเมืองรอง เก็บใบเสร็จไว้ ใช้ลดหย่อนภาษีได้

16.08.2018
  • LOADING...

ขยายพื้นที่เที่ยวแล้วได้ลดหย่อนภาษี เพิ่มอำเภอรองในจังหวัดดัง

 

หลายคนอาจยังไม่ทราบหรือลืมไปแล้วว่า รัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดรอง 55 จังหวัด โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 

ล่าสุดการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงเงื่อนไขสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองหรือในเขตพื้นที่อื่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

โดยมีการเพิ่มพื้นที่ในจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยม อาทิ เชียงใหม่ นครราชสีมา กาญจนบุรี กระบี่ เพชรบุรี เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

 

โดยเราสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ยอดฮิตในจังหวัดดัง แต่หาที่พักในอำเภอที่กำหนด เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

 

ภาพประกอบ: Nisakorn Rittapai 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising