×

คลังประกาศยกเว้น VAT ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เตรียมดันไทยสู่ Digital Asset Hub

06.02.2024
  • LOADING...

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์) เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงการคลังต้องการยกระดับการระดมทุนของประเทศผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล คู่ขนานกับเครื่องมือระดมทุนเดิม เดินหน้าพัฒนาและสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการระดมทุนในเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Hub) ของภูมิภาค โดยกระทรวงการคลังออกมาตรการใหม่ ดังนี้

 

1. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการโอน (ขาย) สินทรัพย์ดิจิทัล

1.1 คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ที่ซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ‘แบบไม่กำหนดเวลาสิ้นสุด’

1.2 โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ให้ได้รับยกเว้น VAT ตามเดิม

 

2. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ซื้อขายผ่านทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่ 

  1. ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) 
  2. นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker)

  3. ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. จากเดิมที่ได้ยกเว้นเฉพาะ Exchange

 

3. กระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.ล.ต. กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีการกำหนดให้ ‘โทเคนดิจิทัล’ บางลักษณะเป็น ‘หลักทรัพย์’

 

“ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางในภาพใหญ่ว่า รัฐบาลนี้สนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการระดมทุนของประเทศ โดยต้องคำนึง ‘เสถียรภาพ’ ของระบบการเงิน แต่ต้องไม่สูญเสีย ‘ศักยภาพ’ การพัฒนา” เผ่าภูมิกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising