×

เอสซีจีเผย ไตรมาส 1/63 กำไรสุทธิลดลง 40% ผลจากรายได้ธุรกิจหลักซีเมนต์ ก่อสร้าง เคมิคอลส์ หดตัว

29.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (29 เมษายน) ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 1/2563 มีกำไรสุทธิ 6,971 ล้านบาท ลดลง 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ปรับตัวลดลง 21% เพราะผลการดำเนินงานธุรกิจเคมิคอลส์ที่ลดลงจากส่วนต่างราคาสินค้าลดลง ทั้งนี้ รายได้จากการขายลดลง 6% จากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง ตามภาวะความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่ลดลง

 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 ธุรกิจหลักของเอสซีจี อย่างธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างพบว่า ตลาดปูนซีเมนต์โดยรวมในไทยหดตัว 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเพราะความต้องการของภาครัฐที่คิดเป็นสัดส่วน 40% ของตลาด หดตัวลง 7% และความต้องการภาคเอกชนและภาคครัวเรือนหดตัวลง 4% 

 

ขณะที่ธุรกิจเคมิคอลส์ไตรมาส 1/2563 รายได้จากการขายอยู่ที่ 38,329 ล้านบาท ลดลง 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะราคาผลิตภัณฑ์และปริมาณการขายที่ลดลง ทั้งนี้ มีธุรกิจแพ็กเกจจิ้งที่รายได้จากการขายอยู่ที่ 24,267 ล้านบาท ยังเพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

อย่างไรก็ตาม ไตรมาสที่ 1/2563 เอสซีจีมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,245 ล้านบาท ลดลง 2,539 ล้านบาท หรือ 65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนมาจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์คิดเป็น 20% ของทั้งหมด ลดลง 89% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

นอกจากนี้มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากธุรกิจอื่นคิดเป็น 80% ของทั้งหมด ลดลง 29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เอสซีจีมีเงินปันผลรับในไตรมาสที่ 1/2563 เท่ากับ 284 ล้านบาท ลดลง 1,153 ล้านบาท หรือ 80% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เอสซีจีมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมคือ บริษัทที่เอสซีจีถือหุ้น 20-50% เท่ากับ 173 ล้านบาท และจากบริษัทอื่นที่เอสซีจีถือหุ้นต่ากว่า 20% เท่ากับ 111 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ดี ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2563 เท่ากับ 84,333 ล้านบาท ขณะที่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 อยู่ที่ 46,002 ล้านบาท เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 70,898 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยมีอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือต่อยอดขายเท่ากับ 46 วัน ลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ 48 วันในไตรมาสก่อน (ไตรมาสที่ 4/2562)

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising