×

หุ้น SCBX เตรียมเข้าเทรด 27 เมษายนนี้ หลังผลแลกหุ้นผ่านฉลุย

22.04.2022
  • LOADING...
SCBX

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ผ่านคำอธิบายในงบการเงินงวดไตรมาสแรกปี 2565 ว่า ธนาคารมีความยินดีกับผลสำเร็จของการแลกหุ้นของธนาคารไปสู่ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ที่ได้รับการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ และฝ่ายจัดการมีความเชื่อมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวจากการปรับโครงสร้างนี้

 

ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ยังระบุด้วยว่า การทำคำเสนอซื้อโดย SCBX ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 18 เมษายน ได้รับการตอบรับอย่างดีเกินกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่ 90% ทำให้เกิดขั้นตอนต่อไปของแผนการปรับโครงสร้างกลุ่ม คือ หุ้น SCBX จะได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และจะมีการเพิกถอนหุ้น SCB ออกจากตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 27 เมษายน 2565

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

ธนาคารจะทำหน้าที่เป็นธุรกิจหลักในการสร้างกระแสเงินสดภายใต้โครงสร้างกลุ่มใหม่ ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่เปราะบางในปัจจุบัน ธนาคารจะดำเนินกลยุทธ์ในรูปแบบของการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้เป้าหมายใหม่ ‘เพื่อเป็นธนาคารที่ดีขึ้น’ 

 

ขณะเดียวกันธนาคารยังต้องบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัย การนำเทคโนโลยีมาใช้นำไปสู่ความสามารถในการปรับรูปแบบการให้บริการและการพึ่งพิงสาขาที่ลดลง 

 

ในส่วนของการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารจะมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและธุรกิจนายหน้าประกันภัยผ่านช่องทางดิจิทัล นอกจากนี้ธนาคารจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและความสามารถทางด้านดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ตรงจุดและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

สำหรับผลดำเนินงานงวดไตรมาสแรกปี 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 10,193 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลของการขยายตัวของฐานรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและการตั้งเงินสำรองที่ลดลง ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองมีจำนวน 21,713 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 4.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการลงทุนที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้วที่มีการปิดเมืองเป็นวงกว้าง 

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising