×

ย้อนดูไทม์ไลน์การลงทุนและร่วมทุนภายใต้ยานแม่ SCBX

03.03.2022
  • LOADING...
Timeline of investment and venture capital under SCBX

กลุ่มไทยพาณิชย์เดินหน้าแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินและโครงสร้างการถือหุ้นตามยุทธศาสตร์ โดยล่าสุดยานแม่ ‘เอสซีบี เอกซ์’ (SCBX) ประกาศทำคำเสนอซื้อ หรือ Tender Offer หุ้นทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กับผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ เพื่อแลกกับหุ้นที่ออกใหม่ของ SCBX ในอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX โดยจะเริ่มกระบวนการแลกหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 เพื่อเตรียมนำ SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพิกถอนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ออกจากตลาด เราลองไปย้อนดูไทม์ไลน์ของยานแม่กันว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้ลงทุนและร่วมทุนกับใครไปบ้างแล้ว

 

Timeline of investment and venture capital under SCBX

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising