×

จับตาประชุมสภาวันนี้ รวมไทยสร้างชาติเตรียมเสนอญัตติด่วน ขอทบทวนมาตรการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จฯ

โดย THE STANDARD TEAM
14.02.2024
  • LOADING...
พรรครวมไทยสร้างชาติ

วานนี้ (13 กุมภาพันธ์) ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ในฐานะโฆษกพรรค กล่าวว่า พรรครวมไทยสร้างชาติได้หารือญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ให้มีความปลอดภัย เพื่อป้องปรามพฤติกรรมขัดขวางขบวนเสด็จฯ อันก่อให้เกิดอันตรายหรือเสื่อมเสียพระเกียรติยศ รวมถึงให้ทบทวนมาตรการในการดำเนินการกับคนที่มาก่อกวนขัดขวางขบวนเสด็จฯ โดย เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส. บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการ พรรครวมไทยสร้างชาติ จะเป็นผู้เสนอญัตติด่วนต่อสภาในวันนี้ (14 กุมภาพันธ์) 

 

อัครเดชกล่าวต่อว่า ที่ประชุมพรรคได้กำชับให้ สส. ของพรรค ติดตามการอภิปรายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกอภิปรายในประเด็นของญัตติที่เสนอเท่านั้น ถ้ามีการอภิปรายนอกประเด็น สส. ของพรรค จะได้มีการทักท้วง ดังนั้นจึงขอให้ประธานสภาได้ควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในประเด็นนี้เพียงประเด็นเดียว ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากญัตติไม่สามารถอภิปรายได้ ถ้าใครจะอภิปรายในเรื่องสิทธิหรือเสรีภาพ คงจะต้องเสนอญัตติเข้ามาใหม่

 

“กรณีที่พรรคฝ่ายค้านบางคนไม่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าวก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถแสดงออกได้ แต่เมื่อเรื่องนี้เป็นมติของวิปรัฐบาลแล้วก็ต้องดำเนินการตามระเบียบ ขอยืนยันว่า การเสนอญัตติครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความห่วงใยของพี่น้องประชาชนที่ห่วงใยความปลอดภัยของขบวนเสด็จฯ จึงเป็นเหตุเป็นผลที่จะต้องนำมาพูดในสภา ถ้ามีการอภิปรายกันอย่างสร้างสรรค์ด้วยเหตุด้วยผล เพื่อให้การถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในอนาคตจะได้ไม่เกิดเหตุเหมือนที่ผ่านมาอีก และมั่นใจว่าสังคมจะหันมาฟังเสียงที่สะท้อนผ่านเวทีของสภา จะทำให้อารมณ์ของผู้คนในสังคมเย็นลง” โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising