×

ห้ามเจ้านายอีเมลนอกเวลางาน! กฎหมายใหม่ของโปรตุเกสเพื่อสิทธิในการพักผ่อน หรือ ‘Right to Rest’ ของลูกจ้าง

16.11.2021
  • LOADING...
Right to Rest

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิดนั้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือที่เรียกว่า New Normal เช่น การล็อกดาวน์ การจำกัดช่วงเวลาเคอร์ฟิว การจำกัดจำนวนคนในการเข้าใช้บริการในแต่ละสถานที่ หรือการที่ต้องทำงานจากที่บ้านแทนการเข้าออฟฟิศ (Work from Home) เป็นต้น

 

ล่าสุด ทางประเทศโปรตุเกสได้ออกกฎหมายใหม่อย่าง ‘Right to Rest’ หรือสิทธิในการพักผ่อนของลูกจ้าง โดยมีข้อห้าม ‘ไม่ให้นายจ้าง (ของบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 10 คนขึ้นไป) ส่งข้อความ หรืออีเมลหาลูกจ้างของตนนอกเวลางาน’ เป็นส่วนหนึ่งของข้อกฎหมายใหม่นี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนได้มีเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัว และเวลาในการทำงานที่สมดุลกัน (Work-Life Balance) หลังจากที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเริ่มหันมาทำงานแบบ Work from Home มากขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา 

 

นอกจากเรื่องของการห้ามติดต่อหลังเวลาเลิกงานแล้วนั้น ยังมีอีกสองข้อกฎหมายใหม่ที่จะมาช่วยสนับสนุน และเอื้อแก่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในประเทศได้มากขึ้นอีก อย่างการอนุญาตให้พนักงานที่มีบุตรสามารถทำงานจากระยะไกลได้ (Work Remotely) ไปจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 8 ปีบริบูรณ์ โดยการทำงานระยะไกลนี้ ลูกจ้างไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุญาต หรือได้การรับรองจากบริษัทก่อน แต่สามารถทำได้ทันที และอีกหนึ่งกฎใหม่ คือการที่บริษัทอาจจะต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของลูกจ้างที่เพิ่มเติมมาจากการที่จะต้องทำงานที่บ้านมากขึ้น (Home-Based) เช่น ค่าไฟ หรือค่าอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทหรือนายจ้างฝ่าฝืนข้อกฎหมายดังกล่าว ก็มีบทลงโทษทางกฎหมาย หรือการเสียค่าปรับตามที่กฎหมายได้ระบุไว้นั่นเอง

 


อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising