×

กสร. ย้ำนายจ้างจะใช้มาตรา 75 ต้องแจ้งลูกจ้างก่อน 3 วัน หากลดค่าจ้าง-วันทำงาน ต้องให้ลูกจ้างยินยอมด้วย

27.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (27 มีนาคม) อภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงการดูแลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยนายจ้าง ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

 

ซึ่งสถานประกอบกิจการบางแห่งได้รับผลกระทบจนทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ เป็นเหตุให้ต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนชั่วคราว โดยมีการใช้มาตรา 75 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการในการดำเนินการตามมาตรา 75 รวมทั้งกำกับดูแลให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่ใช้มาตรา 75 จะต้องแจ้งพนักงานตรวจแรงงานในพื้นที่ และลูกจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนเริ่มวันหยุดกิจการไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน

 

สำหรับสถานประกอบกิจการที่ให้ลูกจ้างมาทำงานจะต้องจ่ายค่าจ้างตามปกติ และหากนายจ้างตกลงกับลูกจ้างในการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง เช่น ลดวันทำงาน ลดค่าจ้าง ก็สามารถทำได้ แต่จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วย อย่างไรก็ดี สำหรับการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างต้องไม่จ่ายต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ 

 

ทั้งนี้ กสร. ขอให้นายจ้าง ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบปรึกษาหารือร่วมกัน และพูดคุยกันด้วยหลักสุจริตใจ เพื่อร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories