×

ประวิตร ลาออกหัวหน้าพรรค พปชร. ก่อนที่ประชุมเลือกกลับมาใหม่ ธรรมนัส นั่งเลขา สามมิตรกลับทันทีหลังจบเสนอชื่อ

โดย THE STANDARD TEAM
18.06.2021
 • LOADING...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (18 มิถุนายน) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประจำปีครั้งที่ 1/ 2564 ในวาระเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคชุดใหม่ โดยในที่ประชุมได้มีการนับคะแนน และลงมติในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรค รวม 26 คน ดังนี้  

 

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัยแบบไร้คู่แข่ง โดยมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว บัตรดี 582 คะแนน บัตรเสีย 12 คะแนน

 

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค โดยมีการเสนอชื่อเพียงรายชื่อเดียว ด้วยคะแนนเสียง 556 คะแนน บัตรเสีย 14 คะแนน ไม่ลงคะแนน 23 คะแนน 

 

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค คะแนนเสียง 565 คะแนน

 

บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค 

 

ทั้งนี้ ในส่วนคณะกรรมการบริหารพรรค ในที่ประชุมได้มีการนับคะแนนและลงมติ จำนวน 22 คน ดังนี้   

 

 1. สันติ พร้อมพัฒน์ ได้รับคะแนน 560 คะแนน 

 

 1. วิรัช รัตนเศรษฐ ได้รับคะแนน 547 คะแนน

 

 1. ไพบูลย์ นิติตะวัน ได้รับคะแนน 539 คะแนน

 

 1. สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้รับคะแนน 545 คะแนน

 

 1. สมศักดิ์ เทพสุทิน ได้รับคะแนน 542 คะแนน

 

 1. อนุชา นาคาศัย ได้รับคะแนน 544 คะแนน

 

 1. สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ได้รับคะแนน 547 คะแนน

 

 1. สุพล ฟองงาม ได้รับคะแนน 545 คะแนน

 

 1. นิโรธ สุนทรเลขา ได้รับคะแนน 545 คะแนน

 

 1. ไผ่ ลิกค์ ได้รับคะแนน 534 คะแนน

 

 1. สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ได้รับคะแนน 534 คะแนน

 

 1. ประภาพร อัศวเหม ได้รับคะแนน 535 คะแนน

 

 1. ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้รับคะแนน 537 คะแนน

 

 1. อิทธิพล คุณปลื้ม ได้รับคะแนน 538 คะแนน

 

 1. สุชาติ ชมกลิ่น ได้รับคะแนน 491 คะแนน

 

 1. ยงยุทธ สุวรรณบุตร ได้รับคะแนน 531 คะแนน

 

 1. สุชาติ อุสาหะ ได้รับคะแนน 532 คะแนน

 

 1. รงค์ บุญสวยขวัญ ได้รับคะแนน 533 คะแนน

 

 1. จักรพันธ์ พรนิมิตร ได้รับคะแนน 540 คะแนน

 

 1. สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ได้รับคะแนน 539 คะแนน

 

 1. อรรถกร ศิริลัทธยากร ได้รับคะแนน 542 คะแนน

 

 1. สมเกียรติ วอนเพียร ได้รับคะแนน 541 คะแนน

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการพรรคชุดใหม่พร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็ง และพร้อมที่จะเป็นส่วนเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมในหลายมิติ ที่จะช่วยแก้ปัญหาในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และความปลอดภัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง และพี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนเป็นคนฐานราก โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อให้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจสามารถกลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว พรรคพลังประชารัฐพร้อมที่จะผนึกความร่วมมือในการปฏิบัติการทุกด้านอย่างเข้มแข็ง

 

อย่างไรก็ตามการจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น อนุญาตภายใต้มาตรการป้องกันโรค และควบคุมโรคติดต่อโควิด-19

 

ขณะที่บรรยากาศภายหลังการเสนอชื่อกรรมการ​บริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ แม้ยังไม่ได้มีมตินับคะแนนกรรมการบริหารพรรค ปรากฏว่าแกนนำกลุ่มสามมิตรนำโดย สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกับ ส.ส. ส่วนหนึ่งได้เดินออกจากห้องประชุมทันที หลังอนุชา ถอนตัวจากการเสนอชื่อ โดยให้เหตุผลว่าได้ทำหน้าที่เป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว อยากให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทน ทำให้ ไพบูลย์​ นิติ​ตะวัน​ รองหัวหน้า​พรรค​ เสนอชื่อ ร.อ. ธรรมนัส ขึ้นมาเพียงคนเดียว

 

สมศักดิ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เช่นเดิม และมี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขาธิการพรรคแทนอนุชา ซึ่งมองว่าทั้งสองตำแหน่งจะต้องทำงานให้สอดคล้องกันเพื่อเข้าถึงคนในพรรค และทำให้พรรคเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่า พล.อ. ประวิตร และ ร.อ. ธรรมนัส ที่มีความสนิทสนมกันมาก จะสามารถทำให้งานเดินหน้าต่อไปได้ดี โดยตนเองไม่ได้มีอะไรมากมาย และพร้อมให้ความร่วมมือตามแนวทางของพรรค

 

ส่วนการปรับโครงสร้างภายในพรรค เตรียมความพร้อมรับศึกเลือกตั้งนั้น สมศักดิ์ระบุว่าถือเป็นความหวังของพรรคที่จะทำให้พรรคได้รับความนิยม ซึ่งยืนยันว่าในส่วนของรัฐบาลที่พรรครับผิดชอบอยู่จะต้องทำให้ดีที่สุด เพราะเหลือเวลาเพียง 1 ปี 9 เดือน

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising