×

สว. 67 : สวนดุสิตโพลชี้ ประชาชนราว 50% ยังไม่รู้ขั้นตอนการเลือก สว.

โดย THE STANDARD TEAM
26.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (26 พฤษภาคม) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศทางออนไลน์และภาคสนามเรื่อง ‘คนไทยกับการเลือก สว. ชุดใหม่ 2567’ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,127 คน ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคมที่ผ่านมา

 

โดยกลุ่มตัวอย่าง 54.30% รู้ว่าผู้จะสมัคร สว. ต้องมีอายุครบ 40 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี และเสียค่าสมัคร 2,500 บาท ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 57.68% รู้ว่าผู้สมัคร สว. หาเสียงไม่ได้ ให้แนะนำตัวได้เท่านั้น

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่าง 55.81% ไม่รู้ว่าจะมีการเลือก สว. ชุดใหม่รอบแรก (รอบระดับอำเภอ) ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 50.31% ไม่รู้ว่าผู้ที่จะมีสิทธิเลือก สว. ไม่ใช่ทุกคน มีเฉพาะผู้สมัคร สว. ด้วยกันเท่านั้น และกลุ่มตัวอย่าง 52.35% ไม่รู้ว่า สว. ชุดใหม่มีอำนาจแต่งตั้งองค์กรตรวจสอบอิสระ และเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

สำหรับความคาดหวังของประชาชนต่อ สว. ชุดใหม่ มากสุดอันดับ 1 คือใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง 56.71% อันดับ 2 คือประวัติดี ซื่อสัตย์สุจริต 53.88% อันดับ 3 คือตั้งใจทำงาน เป็นที่พึ่งของประชาชน 44.24% อันดับ 4 คือมีวิสัยทัศน์ทันการเปลี่ยนแปลง 36.47% และอันดับ 5 คือเป็นคนรุ่นใหม่ 34.12%

 

พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล กล่าวว่า ประชาชนขาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและบทบาทของ สว. ทั้งๆ ที่ใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงควรเร่งสื่อสารและให้ความรู้แก่ประชาชนมากขึ้น เพื่อให้การเลือกตั้ง สว. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ด้าน ยอดชาย ชุติกาโม ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า บรรยากาศของการรับสมัครเลือกตั้ง สว. ชุดใหม่ ที่มีจำนวนผู้สมัครแตกต่างจากที่ กกต. คาดการณ์ไว้พอสมควร สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานด้านการสื่อสารข้อมูลของ กกต. ต่อการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน ซึ่งมีนักวิชาการและนักการเมืองบางคนสะท้อนว่าเป็นความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือไม่ การที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงคุณสมบัติและข้อจำกัดของ สว. อยู่บ้างในเรื่องการแนะนำตัวหรือหาเสียงอาจเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อ กกต. ซึ่งเป็นผู้ออกระเบียบปฏิบัติ

 

อัปเดตข่าวล่าสุด เลือก สว. 2567 เกาะติดผลการเลือก สว. ได้ที่ https://thestandard.co/thai-senate-election-2024/, Facebook : THE STANDARD และ YouTube : THE STANDARD

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising