Menu
260516

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนผิดหวัง หลังประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ ส่วน 73% เชื่อ ‘รัฐบาลใหม่’ อยู่ไม่ครบวาระ

09.06.2019
  • LOADING...

วันนี้ (9 มิ.ย.) สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจหลังการเสร็จสิ้นการโหวตนายกรัฐมนตรี ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ ‘ประชาชนคิดอย่างไร กับการอภิปรายเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี’ จากจำนวนผู้ร่วมทำแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,128 คน ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้ผลสรุปแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้

 

1. ประชาชนคิดอย่างไร กรณี ‘พรรคประชาธิปัตย์’ เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ

 

อันดับ 1 รู้สึกผิดหวัง ไม่เป็นไปตามอุดมการณ์ของพรรค 63.32%

อันดับ 2 อยากเป็นฝ่ายรัฐบาล ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรี 24.24%

อันดับ 3 เป็นการปฏิบัติตามมติของพรรค ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ 21.29%

 

2. ประชาชนเห็นด้วยกับเงื่อนไข 3 ข้อที่พรรคประชาธิปัตย์ยื่นต่อพรรคพลังประชารัฐหรือไม่

 

อันดับ 1 เห็นด้วย 61.79% เพราะจะได้ดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ เป็นข้อเสนอที่ทำเพื่อประชาชนและส่วนรวม สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของพรรค ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 38.21% เพราะเป็นเพียงการหาเหตุผลและข้ออ้างในการเข้าร่วมรัฐบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไม่ปฏิบัติตามที่เสนอไว้ได้ ไม่น่าเกิดขึ้นได้จริง ฯลฯ

 

3. ประชาชนคิดอย่างไร กรณี ‘พรรคภูมิใจไทย’ เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ

 

อันดับ 1 เป็นการตัดสินใจที่ไม่เคารพเสียงประชาชน ไม่เป็นไปตามที่หาเสียงไว้  58.20%

อันดับ 2 เลือกฝ่ายที่ได้เปรียบเพื่อผลประโยชน์ของพรรค 26.32%

อันดับ 3 ขอให้ทำตามนโยบายของพรรค ทำงานเพื่อบ้านเมือง 19.84%

 

4. ประชาชนคิดอย่างไร กรณีพรรคการเมืองแย่งกันเข้ามาบริหารกระทรวงหลัก

 

อันดับ 1 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นกระทรวงที่มีงบประมาณมาก 72.27% อันดับ 2 ควรคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เลือกให้ถูกคนถูกงาน 18.87% อันดับ 3 ควรรีบจัดสรรและจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด 16.91%

 

5. ประชาชนคิดว่า ‘รัฐบาลใหม่’ จะอยู่ครบวาระหรือไม่

 

อันดับ 1 อยู่ไม่ครบวาระ 73.65% โดยคาดว่า อยู่ไม่เกิน 1 ปี 34.07% / ไม่เกิน 6 เดือน 20.02% / ไม่เกิน 2 ปี 12.95% / ไม่เกิน 1 ปีครึ่ง 6.61% เพราะเป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ มีเสียงไม่มากเพียงพอ เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ถูกคัดค้านต่อต้านทำงานรูปแบบเดิมๆ สถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้ไม่มีเสถียรภาพที่แน่นอน ฯลฯ

 

อันดับ 2 อยู่ครบวาระ 4 ปี 26.35% เพราะรัฐธรรมนูญออกแบบมาเพื่อสานต่อการทำงานของ คสช. มี ส.ว. 250 เสียง มีการวางแผนเตรียมการไว้แล้ว ฯลฯ

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR