×

แก่แล้ว ง่วงเร็ว ตื่นเช้า สู้นาฬิกาชีวิตรวนอย่างไร

18.05.2024
  • LOADING...

เคยเป็นกันไหม ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่ง ง่วงเร็ว ตื่นกลางดึก และลุกจากเตียงเช้ากว่าเดิม ทั้งหมดเกิดขึ้นจากหอนาฬิกาควบคุมเวลาชีวิต (SCN) และนาฬิกาชีวิต (Biological Clock) กำลังรวน เพราะมันขยับไปข้างหน้าตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น

 

Top to Toe ปรับความคิดที่ว่า ไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ควรนอนให้ได้อย่างต่ำ 7 ชั่วโมง ไม่ได้ยิ่งแก่แล้วต้องนอนน้อยลงอย่างที่หลายคนเคยเข้าใจ พร้อมบอกเทคนิคที่จะช่วยคุมนาฬิกาชีวิตให้กลับมาเดินได้ตามปกติ และทำให้ใช้ชีวิตได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising