×

นวัตกรรมคนไทย จากงานวิจัยสู่ศูนย์ตรวจการดื้อโบ

20.05.2023
  • LOADING...

เชื่อหรือไม่ว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่ฉีดโบแล้วสงสัยว่าจะมีอาการดื้อโบ ผลตรวจพบว่าคนเหล่านั้นดื้อโบจริง

 

เพราะการใช้โบทูลินัมท็อกซินไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความสวยความงามเท่านั้น แต่ทางการแพทย์ใช้รักษาโรคกล้ามเนื้อและระบบประสาทด้วย ซึ่งหากมีภาวะดื้อโบ ก็จะทำให้เสี่ยงต่อภาวะของโรคที่รุนแรง หรือการใช้ชีวิตที่ลำบากมากขึ้น ภาวะดื้อโบยังไม่มีทางรักษา ต้องหยุดฉีด 4 ปีเป็นอย่างน้อย แต่วันนี้มีนวัตกรรมของแพทย์ศิริราชที่สามารถตรวจภาวะดื้อโบได้แล้ว

Top to Toe พอดแคสต์สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจรดเท้า คุยกับ ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา เกี่ยวกับภาวะการดื้อโบว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ดื้ออะไรในโบ และเราตรวจภาวะการดื้อโบของตัวเองได้อย่างไรบ้าง เพื่อจะได้เป็นความรู้และช่วยป้องกันให้เราใช้โบทั้งเพื่อความสวยความงามและการรักษาโรคได้อย่างถูกวิธี

 


 

Credits


The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

The Guest ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Creative Care Label

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising