×

เจาะลึกสาเหตุผมร่วงจากกรรมพันธุ์ และนวัตกรรมการปลูกผม

07.07.2023
  • LOADING...

เพราะอาการผมร่วง ศีรษะล้านเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลและยากจะหลีกเลี่ยง เพราะมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ถึง 50% ผู้ชายจะพบได้มากกว่าผู้หญิง เนื่องจากฮอร์โมนเพศชายส่งผลโดยตรงกับต่อมรากผม และมีอยู่มากบริเวณขมับทั้งซ้ายและขวารวมถึงกลางศีรษะ

 

Top to Toe พาไปเจาะลึกโครงสร้างของเส้นผม สาเหตุของผมร่วงเพราะกรรมพันธุ์ ว่ามีความเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนและวงจรการเกิดใหม่ของผมอย่างไร รวมถึงอัปเดตเทคโนโลยีที่ทำให้ผมขึ้นใหม่ตั้งแต่ทาเซรั่ม การกินยา รวมถึงการปลูกถ่ายเส้นผม ว่าแบบไหนที่เหมาะสมและได้ผลที่สุด

 


 

Credits


The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising