×

ปรับระดับคลื่นสมองด้วยคลื่นเสียงทำอย่างไร

09.03.2024
  • LOADING...

คลื่นสมอง (Brain Wave) คือคลื่นที่เกิดจากการแกว่งขึ้นลงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการส่งสัญญาณของสารในสมอง โดยปัจจุบันสามารถตรวจวัดระดับได้โดยเทคโนโลยีที่เรียกว่า EEG 

 

คลื่นสมองแบ่งเป็น 5 ระดับตามความถี่ ซึ่งในต่างประเทศเริ่มมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Brainwave Entrainment ที่สามารถปล่อยความถี่เสียงและทำให้คลื่นสมองจูนตัวเองให้เข้ากับความถี่ที่ต้องการ จุดประสงค์เพื่อการทำงานอย่างโฟกัส การนอนหลับ หรือผ่อนคลายเพื่อลดความเครียด ซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยียังไม่แพร่หลายในประเทศไทย แต่เราก็สามารถประยุกต์กับกิจกรรมประจำวัน ติดตามฟังรายละเอียดได้ใน Top to Toe เอพิโสดนี้

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising