×

ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี ม.กรุงเทพ เจนใหม่ อายุ 30

19.03.2024
  • LOADING...

มหาวิทยาลัยกำลังจะตาย?

 

ท่ามกลางความท้าทายแห่งยุคสมัย เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ความรู้ไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในตำรา ใบปริญญาไม่อาจการันตีความสำเร็จในชีวิตได้

 

อะไรคือเหตุผลในการมีอยู่ของ ‘มหาวิทยาลัย’ ?

 

The Secret Sauce เอพิโสดนี้คุยกับ ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีคนใหม่แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดวิสัยทัศน์ผู้นำรุ่นใหม่ที่มองเห็นทั้งช่องว่างและโอกาสบนรอยต่อระหว่าง ‘การศึกษา’ และ ‘โลกการทำงาน’ หวังนำประสบการณ์ เครือข่ายทางธุรกิจเข้ามาสมาน สานต่อเป็นมูลค่าที่จับต้องได้ให้กับ ‘ความคิดสร้างสรรค์’ พร้อมเป้าหมายสำคัญที่จะพามหาวิทยาลัยกรุงเทพไปสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำของอาเซียน

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising