×

เศรษฐกิจไฮโดรเจน จับอากาศเป็นเงิน

13.10.2023
  • LOADING...

ไฮโดรเจนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคตได้อย่างไร?

 

การใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนบุคคล

การเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นตัวกักเก็บพลังงาน

หรือจะเป็นการใช้ไฮโดรเจนในภาคอุตสาหกรรม

 

The Secret Sauce เอพิโสดนี้ เคน นครินทร์​ คุยกับ ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี ถึงภาพรวมเศรษฐกิจไฮโดรเจนของไทย ร่วมทดลองขับรถยนต์พลังไฮโดรเจน 2 คันแรกของประเทศ พร้อมเผยให้เห็นระบบนิเวศที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยน ‘อากาศ’ ให้กลายเป็น ‘โอกาส’ ทางธุรกิจแห่งอนาคต

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Team

Archive Team

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising