×

คนไทยหนี่งเดียว ผู้สร้าง VC กองทุนระดับโลก ซิลิคอนแวลลีย์

05.05.2023
  • LOADING...

ในวันที่เทคโนโลยีกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด ผู้คนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและความเจริญได้อย่างทั่วถึง แต่ยังคงมีช่องว่างทางด้านเทคโนโลยีระหว่างผู้คน เทรนด์ของการลงทุนในนวัตกรรมจึงไม่เพียงคำนึงถึงผลตอบแทนทางธุรกิจ แต่รวมไปถึงผลกระทบเชิงบวกของสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

เคน นครินทร์ พูดคุยกับ Jeep Kline คนไทยผู้มากประสบการณ์จาก   จากการเป็นผู้บริหารระดับสูงใน Intel, World Bank และอาจารย์ที่ University of California, Berkeley ที่จะมาพูดคุยถึงองค์ประกอบของ Impact VC ที่ดี ภาพรวมของสตาร์ทอัพในไทย รวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบันที่น่าร่วมลงทุน เพื่อสร้างการเติบโตให้กับสตาร์ทอัพไทย

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising