×

ก้าวต่อไป AI งานมือถือใหญ่สุดในโลก MWC 2024 ไทยทำอะไร?

06.04.2024
  • LOADING...

‘ในวันที่โลกมีความเปราะบาง แตกเป็นเศษเสี้ยว
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมคือสิ่งที่เชื่อมพวกเราทุกคนไว้ด้วยกัน’

 

เคน นครินทร์ บุกงาน Mobile World Congress 2024 งานโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ร่วมกับ JAS และ KT Corporation เพื่อไปดูว่าคลื่นพายุไต้ฝุ่นที่ชื่อว่า ‘โทรคมนาคม’ นั้นกำลังเคลื่อนที่ไปในทางไหน? และพบว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตาพายุคือ ‘AI’ เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปอย่างสิ้นเชิง

 

เมื่อถนนทุกสายกำลังมุ่งสู่ AI บริษัท JAS จึงจำเป็นต้องลอกคราบ ปรับโมเดลธุรกิจอีกครั้งเพื่อตอบรับกับกระแสดังกล่าว และการเปลี่ยนแปลงในครั้งหน้าอาจไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่ในบริษัท แต่รวมถึงอนาคตของอุตสาหกรรม AI ไทย?

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Team

Archive Team

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising